2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Zaslužuje li Limena glazba Pazin Plaketu ili Grb Grada Pazina?“, pitanje je koje je obilježilo prvu radnu sjednicu novoizabranog Gradskog vijeća Grada Pazina, održanu 1. srpnja 2009. Nakon brojnih rasprava, replika, pozivanja na Statut Grada i Poslovnik o radu Gradskog vijeća, polemiziranja, pa i prepucavanja, te nekoliko stanki kako bi klubovi vijećnika usaglasili stavove, prijedlog Komisije za priznanja i nagrade je odbijen i vraćen na razmatranje novoutemeljenoj komisiji.

„Stara“ komisija pod predsjedanjem Zlatka Jurmana predložila je Vijeću da se za 2009. godinu dodijele slijedeća priznanja i nagrade:

Grb Grada Pazina: GRADSKOJ KNJIŽNICI PAZIN
Plaketu Grada Pazina: LIMENOJ GLAZBI PAZIN i FRANKU VALENTI
Povelju Grada Pazina: FOLKLORNOM DRUŠTVU PAZIN i PAZINSKOM KOLEGIJU-KLASIČNOJ GIMNAZIJI.

Bruno Rabar (SDP) izrazio je nezadovoljstvo što Limenoj glazbi nije dodijeljen Grb kako je predloženo nego samo Plaketa, što je argumetirao podužim izlaganjem o povijesti i radu Limene glazbe. Nezadovoljstvo radom Komisije izrazili su i Stjepan Gabrić (HDZ), Valter Milohanić (Nezavisna lista) i Renato Kalac (Nezavisni).

Nakon poduže rasprave i čak devet različitih prijedloga za razrješenje ove situacije većinom od 7 glasova „ZA“ i 6 glasova „PROTIV“ prihvaćen je prijedlog Nezavisne liste Valtera Milohanića supotpisan od strane vijećnika HDZ-a i Renata Kalca da se materijali u cijelosti vrate na razmatranje Komisiji za priznanja i nagrade.
Novi prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina Vijeću će podnijeti novoizabrana komisija u sastavu:

Stanko Mališa, predsjednik
Mirjana Ćus, potpredsjednica
Nikola Mijandrušić
Viktor Udovičić
Neven Rimanić.

Uz Komisiju za nagrade i priznanja izabrana su i ostala stalna radna tijela Gradskog vijeća:

Odbor za statut i poslovnik (predsjednica Patricija Antolović),
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj (predsjednik Karmelo Krebel),
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (predsjednik Renato Kalac),
Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju (predsjednica Irina Kivela Ukotić),
Odbor za društvene djelatnosti (predsjednik Stjepan Gabrić),
Komisija za predstavke i žalbe (predsjednik Zoran Bravar),
Komisija za promet (predsjednik Davor Sloković).

Kako je pojasnio Valter Milohanić, sastav Odbora i Komisija predložen je prema broju osvojenih mandata, a najavio je i osnivanje dva nova odbora, Odbora za kulturu i Odbora za predpristupne fondove.

Podosta rasprave i pitanja bilo je i o Izvještaju o radu Gradskog poglavarstva za razdoblje svibanj 2005.-svibanj 2009. koje je vijeću podnio bivši Gradonačelnik Neven Rimanić.

Najviše pažnje i upita vijećnika (Milohanić, Gabrić, Kalac) o legalnosti postupka bivšeg Poglavarstva izazvala je odluka o prijenosu prava zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina sa „Istracommerce“ na nova društva „Centris“ i „Auto motus“. Rimanić im je odgovorio da se Poglavarstvo pri donošenju te odluke ravnalo prema mišljenju dobivenom od pravnika te sudaca Trgovačkog suda u Pazinu i da je predmetna odluka u skladu sa zakonom.

Na konstataciju Stjepana Gabrića da na području školstva bivše Poglavarstvo nije ništa učinilo, Rimanić je nabrojao neke od brojnih zahvata na školskim objektima poput sanacije krovišta, postavljanja gromobrana i renoviranja školske kuhinje.
Izvještaj o radu Poglavarstva prihvatilo je 10 vijećnika, dok su trojica HDZ-ovaca bila suzdržana.

Gradsko je vijeće donijelo i odluku o promjeni namjene općeg dobra za dvije katastarske čestice na Velanovom brijegu koja su upisane u zemljišne knjige kao javna cesta, a u stvarnosti predstavljaju okućnicu, te su prenamjenjene u građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Pazina.

Pokrenut je i postupak za donošenje Statuta Grada Pazina radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Pitanja vijećnika

Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana 01. srpnja 2009. započela je na uobičajeni način. Nakon prozivke i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedila su pitanja vijećnika upućena Gradonačelniku, Pročelnicima upravnih odjela, a jedno je pitanje upućeno i na adresu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Na dio je pitanja odmah odgovoreno, dok će neodgovorena pitanja dobiti odgovor u pisanom obliku.

Nezavisni Valter Milohanić zatražio je pristup web stranici Grada kako bi mogao objaviti podatke o 488 aktivnih obrta i 235 aktivnih d.d.-a i d.o.o.-a koje je prikupio uz pomoć Hrvatske gospodarske komore i Obrtničke komore.
Gradonačelnik Krulčić mu je odgovorio da je uređenje web stranica u nadležnosti pojedinih Upravnih odjela ovisno o tematici, te ga uputio na pročelnika Ćusa.

Tomislav Ćubrić (NGL Valtera Milohanića) zatražio je odgovore na slijedeća pitanja:

1) Da li se namjerava i ako da na koji način riješiti problem parkiranja stanara ulice Muntriljska, preciznije u dvorištu ulice pored Konzuma?

2) Na koji način Pazinu susjedne općine, koje su nekada bile u sastavu Općine Pazin, Gradu Pazinu nadoknađuju pružanje usluga koje on za njih obavlja kao urbano i administrativno ekipiranije središte?

3) Zašto Grad Pazin ne obilježava Dan antifašističke borbe, osim polaganjem vijenaca Gradskog izaslanstva, na još neki način, npr. priredbom u kojoj mogu sudjelovati razne pazinske udruge kao što su Limena glazba, Roženice, udruge mladih i dr.?

4) Kada se planira početak rada na donošenju Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Pazina?

Usluge koje Grad Pazin obavlja za susjedne Općine regulirane su Sporazumima Grada i pojedinih Općina, odgovorio mu je Gradonačelnik Krulčić, dok će na ostala pitanja dobiti pismeni odgovor.

Stanko Mališa (HDZ) predložio je da se Gradskom vijeću dostave izvještaji o stanju proračuna, te o dugovanjima i potraživanjima Grada.
Traženi izvještaj podnijeti će se Vijeću zajedno sa izvještajem o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci, rekao je Gradonačelnik.

Bruno Rabar (SDP) ponovio je vijećničko pitanje od 8. srpnja 2008. godine na koje još nije dobio odgovor. Pitanje je upućeno Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i Povjerenstvu za upravljanje imovinom Vlade RH, a tiče se rješavanja statusa vlasništva zemljišta oko autobusnog kolodvora koje se odugovlači već 13 godina, te je Gradu Pazinu onemogućeno uređenje okoliša autobusnog kolodvora i Dječjeg vrtića.

Mirjana Ćus (SDP) upitala je pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav u čijoj je nadležnosti održavanje kratice Štranjga-St. Pazin koja je nakon radova na izgradnji kanalizacijske mreže uređena i predstavljala je lijepu šetnicu, ali zbog neodržavanja je zarasla u travu i propada.

Dario Brajković, Radio052

25 komentara na “2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina”

 1. mladi napisao:

  silna mladost postavila krebela za predsjednika najvaznijeg odbora? da mi je znat ki su ti drugi

  1. tomcub napisao:

   a što pizdiš odmah, evo ti svih:

   Karmelo Krebel, predsjednik, zajednički prijedlog svih stranaka i listi
   Milan Pilat, zamjenik predsjednika, na prijedlog Renata Kalca
   Vladimir Rusac, na prijedlog HDZ-a
   Nikola Jurman (21 godina), na prijedlog NGL Valtera Milohanića
   Klaudio Sinković, na prijedlog koalicije IDS-SDP-HNS

   1. mladi napisao:

    ne pizdim, pitam, čudim se, nadam se…

    1. stabel napisao:

     Ne treba se žestiti ni tomcub ni nitko drugi odbor je pet ljudi po mom mišljenju kompetentnih za poslove iz djelokruga rada odbora. Svi su gospodarstvenici sa iskustvom ili nekom drugom odlikom. Odbor nije nositelj strategije razvoja grada, on raščlambom utvrđenih smjernica i analizom predloženih projekata iz područja gospodarstva pokušava iznaći najbolja riješenja koja potom predlaže Gradskom vijeću na usvajanje.

     “Kamen” stoji jako dobro s obzirom na ukupna gospodarska kretanja i desetljećima je to tako.
     “Filix” je također firma koja dobro radi i gura naprijed.
     M. Pilat je dugogodišnji gospodarstvenik, rukovodio je tehničkim sektorom “Istraplastike” kada je ona najbolje stajala. Ima kliker i volju, a i dovoljno mudrosti.
     Razmislite.

     1. Ja napisao:

      Zaboravio si Sinkovića koji je bio direktor Purisa kada je najbolje stajao, a i Rusca koji je u tom istom dobrostojećem Purisu napredvo kao predsjednik SSOH, a kad mu je to propalo otišo je u HDZ da sačuva mjesto gospodarskog stučnjaka.
      Ova je ekipa izraz kadrovskih potencijala kolacije Kalac-HDZ-Nazavisni, a koliko su sposobni pokazat će vrijeme.
      Nije to samo formalna ekipa budući da navedeni imaju većinu u Vijeću u mogućnosti su trasiranja gospodarske politike Pazina.
      Oni će kreirati gospodarsku budućnost Pazina koju će u ovoj konstelaciji snaga provoditi Vijeće koje Gradonačelnika doslovce drži na uzdi.
      Živjeli, vidimo se nakon 4 godine kada ćemo zbrajati račune.
      Ne želim da se ugladate na svog Sanadera i na pol mandata pokupite krpice.

     2. stabel napisao:

      Malo brkaš pojmove i stranke. Sinković je u komisiji kao “jaki igrač” koalicije ( IDS-SDP-HNS). Bio je jedan od rukovodioca Purisa to stoji kao i predsjednik općine.

      Vlado Rusac je bio predsjednik OK SSOH Pazin, izabran između tri kandidata na već tada ( sredinom 80-tih) na prilično demokratski način i nikada nije bio član partije ( kao što aludiraš).

      Bilo bi fer da predložiš svoje igrače za taj odbor, ali i da ih pitaš da li to žele.

      Obzirom da si očito “stručnjak” za gospodarstvo, a po svemu sudeći i “stručnjak” u području upravljanja ljudskim resursima najbolje da se i sam prihvatiš ovog izazova.

   2. Ja napisao:

    Sastav komisije je očito rezultat kolacijskih ucjena i mislim da ovakav sastav isluženih “gospodstvenika” je čista farsa. Na popisu su dva penzića, jedan pred penzijom, partijski poslušnik i mladac. Ma što oni mogu ponuditi u aktualanoj gospodarskoj situaciji. Niti imaju znanja niti imaju iskustva poslovanja na slobodnom tržištu.
    Užas.
    I nakon izbora u Pazinu ništa novo

    1. tomcub napisao:

     “i mladac”,
     “Niti imaju znanja niti imaju iskustva poslovanja na slobodnom tržištu.”

     ajde se informiraj što radi Nikola Jurman pa onda nastavi srati

     i da… Karmelo Krebel nema iskustva poslovanja na slobodnom tržištu…svašta…kako vas nije sram

     1. Ja napisao:

      Što se pjeniš.
      Živi bili pa vidjeli, imaju mandat pe neka pokaži što znaju, a i vi imate mandat pa pokažite što znate.
      Čuvaj živce i radi, potrudi se ostavriti obećanja.
      Sretno

    2. luna napisao:

     Zašto misliti “rezultat koalicijskih ucjena”? ča ni bolje “dobar kompromis” ako ne i “koncenzus”? Ako ništa drugo – Krebel, valjda ima neki kredibilitet? Vodeći Kamen sve ove godine, možda ima ča za ponudit i Pazinu?

 2. xyz napisao:

  Ča dela Nikola Jurman???

  1. Bing napisao:

   koliko znam to je to http://www.filix.hr

   Ne kužim kako nekemu more smetat ovo sad a napravilo se je veliki korak naprijed na ovim izborima. Nadan se da će ekipa to i pokazat…koliko vidin počelo je žestoko….neka tako i ostane! kuraja

   1. tomcub napisao:

    Da, Filix, dečko je sa 21 godinom sklopio više poslova nego što će ovi seratori cijelog života

    1. jazbac napisao:

     nemoj se dat isprovocirat.usmjeri ljutnju na nešto ili nekog drugog.kuraja

     1. nezavis napisao:

      da ča se stalno pjeniš

 3. Antonio napisao:

  Nisam vidio objašnjenja, ali pretpostavljam da je knjižnici data prednost jer je ove godine 100 g od osnivanja Hrvatske čitaonice? Je li?
  A limena glazba mora pričekati, ako se ne varam 2013. kada će biti 100 g. osnutka hrvatske glazbe.
  Svi će doć na red…

 4. Antonio napisao:

  …pa sam malo proguglao i evo dosadašnjih dobitnika:
  ….
  1999. GSSJD povodom 100 g osnivanja prve gimnazije u Pazinu s nastavom na hrvatskom jeziku
  2000. – O.Š. Vladimira Nazora povodom 110 g osnivanja hrvatske Pučke škole u Pazinu
  2001.?
  2002.?
  2003.?
  2004. Dj. vrtić Olga Ban povodom 100 g hrvatskog vrtića u Pazinu i firmi Kamen Pazin za 50 g rada
  2005. Udruga antifašističkih boraca Hrvatske – Pazin
  2006. – nije dodijeljen?
  2007. – nije dodijeljen?
  2008. – nije dodijeljen?

  1. tomcub napisao:

   2006, 2007 i 2008. nije dodijeljen Grb.

   Ovo je vrlo složena problematika, ničim neće pomoći da se “sutra” u Pazinu bolje živi, ali takav je običaj, ljudi se vole međusobno nagrađivati.

   Zadržati ću se samo na Grbu Grada Pazina, najvećoj nagradi.

   Evo što kaže “Odluka o priznanjima i nagradama Grada Pazina”, članak 3. SN Grada Pazina br. 15/2004.

   Grb Grada Pazina, kao najviši izraz priznanja Grada Pazina dodjeljuje se pravnim osobama za ostvarene izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada, za prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu za 25, 50, 75, 100 i više jubilarnih godina, javnim i drugim ustanovama, lokalnim jedinicama, državnim tijelima i drugim institucijama za izniman doprinos u promicanju položaja, ugleda i razvitka Grada Pazina sa drugim tijelima i institucijama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, demokracije, kulturnom i humanitarnom djelovanju, te pojedincima, stvaraocima, gostima i prijateljima Grada Pazina za učinjena dobra u promicanju mira i ljudskih prava, za njihove izuzetne zasluge ili za posebne napore i rezultate, kad svojim činom, djelom ili višegodišnjim radom i plodnom suradnjom trajno zaduže Grad Pazin, bez obzira na područje javne djelatnosti na kojem se to ispoljilo.

   izdvojiti ću “za prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu za 25, 50, 75, 100 i više jubilarnih godina”

   1. Prijedlog: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

   Što piše u prijedlogu komisije?
   “o stotoj obljetnici, kao znak priznanja …”

   kao godina, kojoj je 100-ta obljetnica uzeta je1909. kada je otvorena prva Pučka knjižnica u Pazinu.

   Što se tiče kriterija okrugle obljetnice ovaj prijedlog je “najčišći”, ALI, nije zadovoljen kriterij kontinuiteta (a u Odluci stoji kontinuirani rad), jer se 1918. godine, s talijanskom okupacijom Istre, nasilno prekida rad svih hrvatskih kulturnih, prosvjetnih, gospodarskih i sportskih udruga Pazina pa tako i Knjižnice.

   Godina ponovnog osnutka knjižnice je 1945., znači kraj II svj. rata.
   Što znači da je rad knjižnice u kontinuitetu do danas 64 godine.

   Knjižnica: 100 god. osnutak / 64 god. kontinuitet

   2. Prijedlog: LIMENA GLAZBA PAZIN

   Što kaže komisija? (ali nudi “Plaketu”, a ne “Grb”)
   “o stopedesetoj obljetnici spominjanja imena, kao znak …”

   zaista, to je samo spominjanje imena, ne zna se u kakvom je obliku djelovala, ali pazite ovo “Pocetkom 20 stoljeca do 1913 godine glazba djeluje u okrilju Hrvatske citaonice, a 1913. godine oformljena je kao samostalno drustvo pod nazivom Hrvatska glazba”.

   Primjenjujući isti kriterij obljetnice osnutka kao za Knjižnicu, Glazba danas ima 96 godina.

   Naravno, ni tu nije zadovoljen kriteriji kontinuiteta, “Okupacijom Italije u Pazinu djeluje talijanska glazba produzuje sa radom dok se hrvatska glazba gasi i prestaje sa radom. ” Opet talijanska okupacija, slično kao sa Knjižnicom. Glazba se ponovo okuplja nakon II svj. rata 1948. godine, što znači da u kontinuitetu djeluje 61 godinu.

   Glazba: 150 god. spominjanje?? / 96 god. osnutak / 61 god. kontinuitet

   Napomenuti ću još da Glazba sama kaže i ovo “lani smo obilježili 60 obljetnicu 1948 – 2008), gdje su obljetnicu sada računali nakon ponovnog osnutka nakon II svj. rata.

   Do kojeg problema tu dolazimo, imamo 3 obljetnice: za prvo spominjanje, za osnutak i za ponovni osnutak nakon gašenja, prema tome, da li će se Glazba opet predložiti za nagradu 2013. godine kada će slaviti 100. obljetnicu?

   Zaključak:

   Kod niti jednog od ova dva prijedloga nisu istovremeno zadovoljeni kriteriji kontinuiteta i okruglih obljetnica, što znači da se citirani članak Odluke ne poštuje, ali to uopće nisu presedani, ti kriteriji nisu se poštovali niti kod prije dodijeljenih nagrada, znači, to nije problem.

   Kontinuitet i okrugle obljetnice velikih brojeva jednostavno su nespojivi zbog talijanske okupacije i II svj. rata, a to je viša sila, znači kriteriji kontinuiteta bi trebalo zanemariti od početka I. do kraja II. svj. rata.

   I Knjižnica i Glazba zadovoljavaju ovo “za ostvarene izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada”, a da li je okrugla obljetnica i tako ovisi o tome koju godinu računamo za obljetnicu (na primjeru Glazbe vidjeli smo moguće 3 obljetnice: prvo spominjanje, osnutak, ponovno okupljanje),

   prema tome, ja ću biti za prijedlog da se Glazbi dodijeli Grb, ali to je onda to, u taj Grb biti će uračunata i obljetnica 2013. godine,

   mislim da zaista nema smisla Glazbi sada dati manju nagradu da bi joj se za 4 godine dala opet, ali taj put, veća nagrada.

   Za informaciju, novčani iznos koji se dodjeljuje uz Grb Grada je 10.000,00 kn, a uz Plaketu 5.000,00 kn, uz Povelju se ne dodjeljuje novčani iznos nagrade.

   1. P napisao:

    Pitanje za vijećnika Čubrića:
    jesli li za to da Grb dobije knjižnica za 100 godina ili Kolegij za 15 godina?

    1. tomcub napisao:

     haha misliš da mi je teško odgovoriti na to?

     Grb Knjižnici uopće nije upitan, a Pazinski Kolegij ne može dobiti Grb za 15 godina postojanja, to je valjda svima jasno.

 5. duhzbedenca napisao:

  Ma ja mislim da bi bilo najpoštenije da se, kao što je bilo i 2004, dodijele dva Grba.

 6. P napisao:

  a jeli li za to da Grb dobije knjižnica za 100 godina ili Kolegij za 15 godina?

 7. impressio napisao:

  ma dobro ljudi, di vi živite? ste vi normalni? koliko ćete još pričat o tak nebitnim sztvarima…grb treba dati onom koji će napraviti Elaborat bankrota ovoga grada i posložiti kockice tako da ćemo u miru izaći iz krize, a ne se baviti ovako glupim pitanjima. Tko će napraviti taj elaborat?

  1. tomcub napisao:

   Sanader, Sanader je da ostavku na mjesto premijera da se more posvetiti Pazinu, nisi zna da Sanader preko HDZ-a upravlja Pazinom? :)

  2. Ja napisao:

   Pa Sanader je napravio Elaborat o bankrotu Hrvatske čiji je Pazin sastavni i neodijeljivi dio. Na kraju je digao sidro, možda zato jer nije dobio Grba grada Pazina.

Komentiranje je onemogućeno.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.