Asfaltirana cesta između Paza i Boruta

Dionica nerazvrstane makadamske ceste Čehi – Bregi, duga 1,7 kilometara na brdovitom predjelu između Paza i Boruta, prošlog je tjedna asfaltirana u sklopu IPARD programa “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture”.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 807 tisuća kuna od čega je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 719 tisuća kuna, a preostali, manji dio, platila je Općina Cerovlje. Osim rekonstrukcije, za što je angažirana pulska Cesta, troškovi su uključivali geodetske radove, izradu projekta i studije utjecaja na okoliš, pripremu projektne dokumentacije i investicijske studije tegrađevinski nadzor radova na prometnici.

– Želja nam je u drugom mandatu asfaltirati čitavu dionicu od Afrići do Boruta čime bi se komunikacija između ova dva dijela naše općine skratila za desetak kilometara, kaže cerovljanski načelnik Emil Daus. Općina planira, kako je rekao, prvo asfaltirati pola kilometra preostale makadamske ceste od Afrića do Čehi, a zatim kompletirati dionicu asfaltiranjem dijela između Bregi, Tencići i Dausi, čime bi se povezalo ta dva kraja.

– Prezadovoljan sam što smo dobili asfalt, kaže Dorijano Krbavac žitelj zabačenih Bregi u kojima stalno živi tek on s majkom te dva vikendaša. Dosad su im najveći problem pričinjavali pljuskovi i kišne bujice koje bi, naročito na usponima, izrovali cestu te ih tako izolirali.

Nada se da će Općina naknadno asfaltirati odvojak koji vodi do samog sela, jer se prema postojećim propozicijama programa IPARD nije mogao asfaltirati put koji prolazi kroz građevinsko područje naselja. “Također smo se morali strogo držati katastra u kojem je ucrtana širina puta od 2,5 metra”, kaže Daus zadovoljan što je pionirski europrojekt na području općine Cerovlje uspio.

glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.