Autocestom do Slovenije i prije iduće sezone

ipsilon1.jpgVišegodišnjim praćenjem prometa na cijelom Ipsilonu utvrdili smo da je dio od Pule do slovenske granice pravi turistički, pa mu ljeti raste promet više nego dvostruko. Na dijelu prema tunelu Učka i Rijeci nisu takve oscilacije, a ljeti je promet nešto manji, kaže David Gabelica, direktor koncesionara Bina-Istre.

Graditelji Istarskog ipsilona iz francuskog Bouyguesa i njihovi kooperanti ljetos su odradili planirane radove, pa neće biti poteškoća s najavljenim dovršenjem istarske cestovne arterije u profilu autoputa od Kanfanara do Umaga.

Vozači će se stoga po vertikali od slovenske granice do Pule iduće turističke sezone sigurno
voziti autoputom pod naplatom. U Bina-Istri ističu i da će time otpasti sadašnji sustav naplate preko mosta Mirna, kao i onaj od Kanfanara do Pule, na koji ima najviše primjedbi vozača, zbog po mnogima nelogičnog povrata već uplaćenog novca ako se s Ipsilona kreće iz Pule i silazi na jednom od dva izlaza kraj Vodnjana.

– Po sadašnjem obimu izvršenih radova taj dio autoputa bit će pušten u promet i prije turističke sezone. Višegodišnjim praćenjem prometa na cijelom Ipsilonu utvrdili smo da je taj dio pravi turistički, pa mu ljeti raste promet više od dvostruko. Na dijelu prema tunelu Učka i Rijeci nisu takve oscilacije, a ljeti je promet nešto manji, kaže David Gabelica, direktor koncesionara Bina-Istre. To su i glavni razlozi zbog kojih će se do iduće turističke sezone forsirati pravac Pula – Umag.

Kanfanar – Pazin najesen 2011.

Drugi dio koji se gradi kao puni profil, od Kanfanara do Pazina, pustit će se u promet nakon
turističke sezone. Na ovom je dijelu cesta puna visokih usjeka, posebno kod Kanfanara, uz
prijelaz ispod željezničke pruge. Budući da tim dijelom Ipsilona prolazi teretni promet za opskrbu Istre, graditelji zasad ne namjeravaju zatvoriti pravac Kanfanar – Žminj, već će ga regulirati semaforima i naizmjeničnim propuštanjem vozila, s kraćim stankama za miniranje u ranim jutarnjim satima, kada je promet najmanji.

Budući da su s čvora Umag ljetos stalno stizale primjedbe na dugačke kolone pred granicom sa Slovenijom, Gabelicu smo pitali je li direktni spoj s državnim cestama, koje vode prema graničnim prijelazima Plovanija i Kaštel, donio neka poboljšanja. Gabelica kaže da su poboljšanja osjetili stanovnici Bujštine, na čije ceste više ne izlazi promet s Ipsilona, pa se lokalni može odvijati bez gužvi.

– Gužvi na granici za smjene turista riješit ćemo se tek ulazom Hrvatske u Europsku uniju i ukidanjem shengenskog režima. Više sam puta sa suradnicima išao u kolonu da bismo vidjeli što se može poboljšati. Snimanjem prometa utvrdili smo da se stvaraju kolone, ali i da se kreću, pa se do granice u najgorem slučaju stiže za pola sata, brže nego kada se stvaraju čepovi pred naplatnim kućicama pred Zagrebom, kaže Gabelica.

Kreće gradnja ceste Pula – Pomer

Bina-Istra je za ljetnu sezonu, kada je bilo dosta slobodnih strojeva na gradilištu, najavljivala početak gradnje druge spojne ceste od čvora Pula do Pomera, koja će uvelike smanjiti pritisak na tranzitni promet kroz raskršće u Šijani i pulsku zaobilaznicu. Otkup zemljišta medutim kasni, pa će radovi na ovoj cesti početi u rujnu. Stoga Gabelicu pitamo hoće li i ta cesta, kako je najavljeno, biti dovršena do iduće turističke sezone.

– Prilikom gradnje forsirat ćemo dio te ceste od čvora Pula do Medulinske ceste kako bismo do iduće sezone dovršili taj dio, preko kojeg se odvija najve ći dio prometa do Medulinske rivijere, a potom i preostali dio do Pomera. Tim će se dijelom za gužvi moći odvijati i dio lokalnog prometa prema istočnom dijelu Pule, koji se sada slijeva na zaobilaznicu preko raskršća u Šijani, najopterećenijeg u Istri i medu najfrekventnijima na Jadranu, veli Gabelica.

Pazin – Matulji u gradnju 2012.

Nastavak gradnje punog profila Ipsilona od Pazina do Matulji ovisi o brzini donošenja planskih dokumenata. Ovaj je dio Ipsilona bio projektiran kao brza cesta, a ne kao autoput, pa od Rogovića do Učke valja izgraditi brojne objekte za drugi profil, medu kojim su i dugački vijadukti, što nije bio slučaj za dionice koje se sada pretvaraju u autoput. Studija utjecaja na okoliš, koja se mora donijeti prije izrade projekata, je izradena, a trenutno je u Ministarstvu prometa, koje će odrediti komisije za provedbu javne rasprave u Gradu Pazinu te općinama Cerovlje, Lupoglav i Matulji, kojima prolazi ovaj dio Ipsilona.

– Procjenjujemo da će se na javnu raspravu, izradu projektne dokumentacije i dobivanje gradevinskih dozvola utrošiti cijela 2011. godina, pa bismo s radovima mogli početi 2012. godine. Bina-Istra priprema i financijsku konstrukciju za gradnju tog dijela. Poznato je da se radovi koji su u tijeku financiraju medunarodnim kreditom od 600 milijuna eura. Za dio od Pazina do Matulji, kada će se tijekom gradnje bušiti i druga cijev tunela Učka, trebat će nam najmanje 400 milijuna eura, kaže Gabelica.

Tunel Učka zadovoljava sadašnju razinu prometa, ali bi Bina- Istra željela izgraditi drugu cijev i radi podizanja razine sigurnosti. Njegovim probijanjem dobit će se, naime, pričuvni izlazi za nuždu, a potom će se druga cijev uredivati prema financijskom zatvaranju ove velike investicije. Na dijelu od Pazina do Matulja tako će prednost dobiti pretvaranje ove prometnice u autoput, a paralelno će se graditi i zaustavni trak na drugim dijelovima Ipsilona koji je graden kao brza cesta.

Glas Istre

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.