Biračka mjesta na području Grada Pazina

U nastavku teksta možete vidjeti biračka mjesta na području Grada Pazina prema rednom broju, nazivu i sjedištu biračkog mjesta te s popisom mjesta, naselja i ulica koja pripadaju biračkim mjestima.

1. Biračko mjesto broj 1. BERAM, u zgradi stare škole, Beram, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Beram, Čipri, Ladavci, Kirci, Belci, Podberam, Šuškali, Vela Traba, Ruhci, Mala Traba i Cvitani.

2. Biračko mjesto broj 2. GRDOSELO, u zgradi stare škole, Grdoselo, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Grdoselo, Baničići, Belići, Čerišnjevica, Katun Grdoselski, Kras Grdoselski, Mišoni, Pujasi, Racanija, Šišovići i Šajkovići.

3. Biračko mjesto broj 3. HEKI, u zgradi stare škole, Heki, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Heki, Grubiši, Munci, Boljki, Ružići, Dobrili, Guštini, Lušetići, Trošti, Dvoričani, Brešćari, Defari, Slokovići, Žbrlini, Frančini, Mali Ježenj, Veli Ježenj, Čubani i Brčani.

4. Biračko mjesto broj 4. KATUN TRVIŠKI, u zgradi Društvenog doma, Katun Trviški, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Trviž, Katun Trviški, Brajkovići, Buići, Frankovići, Škrapi, Zovići i Šipraki.

5. Biračko mjesto broj 5. KAŠĆERGA, u zgradi škole, Kašćerga, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Kašćerga, Bravari, Draga, Petkovići, Stancija, Smoljani, Jukani, Hreljki, Jelenkovići, Ukotići i Bankovci.

6. Biračko mjesto broj 6. KRŠIKLA, u zgradi Društvenih prostorija Kršikla, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Kršikla, Brtonići, Frki, Gambari, Gržani, Kišići, Opatija, Petrovići, Bašići, Blekani, Cesari, Gabrijelići, Glavanovići, Tončići i Turki.

7. Biračko mjesto broj 7. LINDAR, u zgradi stare škole, Lindar, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Lindar, Bakši, Bakšoti, Barišići, Bežići, Durari, Ivoli, Jankovići, Jerolimi, Lindarski Križ, Mačinići, Matunčići, Miličići, Zabreg i Katun Lindarski.

8. Biračko mjesto broj 8. PAZIN-CENTAR u zgradi Auto-kluba, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 3, Pazin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama i naseljima: Ulica 15. siječnja, Ospizio Mosconi, Luigija Dallapiccole, Prolaz E. Jelušića, Trg male funtane, Trg slobode, Narodnog doma, Dinka Trinajstića, Muntriljska, ul. 25. rujna, Bože Milanovića, Pristava, Vrtlišće, ul. 43. istarske divizije, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Evgenija Kumičića, Velog Jože, Franine i Jurine, Prolaz Vincenta od Kastva, Antuna Kalca, M.B. Rašana, Vladimira Gortana, Prolaz Jože Šurana, Trg Kristijana Ladavca, Trg Pod lipom, Rusijani i Mečari.

9. Biračko mjesto broj 9. PAZIN –DUBRAVICA, u zgradi upravne zgrade Trikotaže “Arena”, Dubravica 2, Pazin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama i naseljima: Dubravica, Camilla de Franceschija, Poljoprivredne škole, Vjekoslava Zidarića, Lindarska cesta, Barake, Rošeti, Vela Vala, Rijavac, Kapetana Lazarića, Matka Laginje, 154. brigade Hrvatske vojske, Kolodvorski prilaz, Stareh kostanji i Žudeka.

10. Biračko mjesto broj 10. PAZIN-DRŠĆEVKA, u zgradi Spomen doma, Šetalište Pazinske gimnazije 3a, Pazin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Dršćevka, Miroslava Bulešića, prof. Tugomila Ujčića, Šetalište Pazinske gimnazije, Jurja Dobrile, Vranica, Saše Šantela, V. Cara Emina, Prolaz Frana Matejčića, Gradskih igrališta, Soline, Šaltarija, Velanov brijeg, Matići, Brestovica, Stancija Rihter, Hrvatskog narodnog preporoda, Draželj, Dinka Vitezića, Vjekoslava Spinčića, Jakova Volčića, Joakima Rakovca, Prolaz Otokara Keršovanija i Lakota.

11. Biračko mjesto broj 11. PAZIN-BURAJ u zgradi Turističke zajednice Grada Pazina, Franine i Jurine 14, Pazin, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Buraj, Istarskih glagoljaša, Prilaz Kaštelu, Šime Kurelića,Valvasorova, Frana Novljana, Stari trg, Brijeg Vladimira Gortana, Trg hodočasnika, JulesaVernea, Bune kmetova, Štefanije Ravnić, Hrvatski trg, Mečarski put, Štranjga, Franjevačke stube, Trg istarskog razvoda, Vladimira Nazora i Uspon Histra.

12. Biračko mjesto broj 12. STARI PAZIN – NOVO NASELJE, Josipa Voltića bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Stipana Konzula Istrijana, Istarskih narodnjaka, Staropazinski Put, Kastavska, Josipa Voltića, Zagrebačka, Mate Balote, Nikole Žica, Stari Pazin, Lovrin, Sarčija, Mačići, Pilati, Pod Kras, Jureši, Fakini, Srbljani, Ciburi, Jelenčići, Bortuli, Šepčići, Rogovići, Stancija Godina, Stancija Mrak, Stancija Pataj, Maršeti, Bertoši, Foškići, Kuhari, Vranići, Miljavci, Cekovica, Klemenići, Hrestenica, Fatori, Sironići I Šermani

13. Biračko mjesto broj 13. ZABREŽANI, u zgradi stare škole, Zabrežani, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Zabrežani, Zgrablići, Kašćergani, Maretići, Šajini, Cerovci, Sergovići, Pulići, Drndići, Gajmovići i Pariži.

14. Biračko mjesto broj 14. ZAMASK, u zgradi Društvenog doma, Zamask, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Zamask, Flegi, Frančez, Kršin, Križišće, Movrine, Petehi, Šiminčići, Zamaski Dol, Korona, Rumini, Trloni, Pavletići, Lužer, Čuf, Petohlebi, Pekasi, Toncinići, Brigi i Lukači.

15. Biračko mjesto broj 15. ZAREČJE, u zgradi Društvenog doma, Zarečje, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima i dijelovima naselja Zarečje, Šimičići, Bežići, Slavčići, Kažel, Gabrijelićev Brijeg, Brhaji, Bani, Rimanići, Dušani, Šestani i Kovačići.

16. Posebno biračko mjesto (list „C“) – biračko mjesto broj 16. PAZIN-DRŠĆEVKA, Šetalište Pazinske gimnazije 3a, Pazin (Spomen dom), za birače koji glasuju izvan mjesta prebivališta, a koji su privremeno upisani u popis birača na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.