Čemu tajnovitost u vezi skladištenja opasnog otpada u prostorijama bivše Pazinke?

Otpad u PazinkiStav je Uprave da nećemo davati nikakve izjave za medije zbog njihove neobjektivnosti, rekao je jučer u telefonskom razgovoru Darko Mančić iz Ecooperative iz Matulja za Glas Istre. Tako niti nakon nekoliko dana potrage za čelnim ljudima te tvrtke – Mančićem i Emilom Gržinom, koji je i načelnik Općine Lovran – nisu dobili odgovore na niz pitanja koja su htjeli postaviti u vezi s prikupljanjem i privremenim skladištenjem različitih vrsta opasnog otpada – drvnog koji sadržava opasne tvari, otpadnih ulja, različitih muljeva koji sadrže opasne tvari do otpadnih baterija i akumulatora te elektroničkog otpada – u jednoj od hala bivše Pazinke.
Radi se o lokaciji koja se prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji iz 2005. godine nalazi u neposrednoj blizini druge sanitarne zone zaštite izvorišta u koju spadaju Pazinska jama i površinski vodotok Pazinčice.
»Hidrogeološkim istraživanjima i trasiranjem utvrđena je podzemna veza s aktivnim i pasivnim izvorištima pitke vode na desnoj obali rijeke Raše – Rakonek, Sv. Anton i Bolobani«, piše u mišljenju županijskog Odjela za održivi razvoj od 4. srpnja ove godine. Naime, Grad Pazin je zatražio mišljenje Županije, ali i inspekcije zaštite okoliša i one vodopravne nakon informacija o mogućem obavljanju djelatnosti skladištenja opasnog otpada u poslovnoj zoni Pazinka i u naselju Valići.

Mančić: Imamo dozvolu i dalje vas ništa ne treba interesirati

Ecooperativa ima dozvolu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 29. kolovoza ove do istog datuma 2010. godine. Htjeli smo dogovoriti da se na licu mjesta, u hali MB Pazinke, nađemo s predstavnicima Ecooperative kako bismo preko medija građanima koji su uznemireni dali informaciju o tome što se ovdje konkretno skladišti, odakle dolazi taj otpad, kako se s njim postupa, koje su planirane mjere zaštite okoliša, što se čini u slučaju eventualnih incidenata. Zanimalo nas je koliko dugo otpad ostaje u Pazinu i gdje se i kako konačno zbrinjava. Ta će pitanja ostati bez odgovora.
– Imamo dozvolu i dalje vas ništa ne treba interesirati. Ne radimo nelegalno, nego smo čekali da dobijemo dozvolu. Zašto vas sve to zanima?, pitao je Mančić upućujući nas na inspekcije i rekavši da se oni u firmi trude napraviti sve što je potrebno te da su imali neugodna iskustva s medijima.
Uspjeli smo tek saznati da u krugu Pazinke skladište opasni otpad od trenutka kada su dobili dozvolu. – Vidjet ćemo što ćemo dalje raditi i u kojem će se smjeru firma orijentirati. Neću vam ništa dalje reći, rekao je Dario Mančić.
Ecooperativa je na popisu izvoznika opasnog i neopasnog otpada. Za ishodovanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom treba uz ostalo priložiti i plan gospodarenja otpadom u kojem se uz vrstu i količinu otpada traži i način skupljanja, uporabe i zbrinjavanja, oprema, kategorije i kapacitet građevine i uređaja, tehnološkog procesa i postupaka kao i način rada i mjere zaštite okoliša radi sprječavanja štetnog utjecaja na okoliš. Za dozvolu se, nakon što je očevidom utvrđeno da su ispunjeni svi sigurnosno- tehnički uvjeti, u državni proračun uplaćuje tisuću kuna upravne pristojbe.

Zgrada zaključana lokotom

Zakonom o otpadu i Pravilnikom o gospodarenju otpadom je uz ostalo propisano da se on mora skladištiti odvojeno po svojstvima, vrsti i agregatnom stanju, da podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada, posude, spremnici i druga ambalaža moraju biti tako izrađeni da osiguravaju sigurno punjenje, pražnjenje i odzračivanje, dok se za tekući otpad mora osigurati sabirna jama ili posuda – tankvana, obujma najmanje deset posto svih posuda koje se mogu skladištiti pripadajućoj slijevnoj površini. Sve se ovo odnosi na neopasni i inertni otpad. Kod opasnog otpada treba još osigurati posude, spremnike i ambalažu za čuvanje i prijevoz otpada koji ima natpis s podacima o proizvođaču otpada, nazivu i vrsti ključnog broja otpada, dok oprema, uređaji i kapacitet građevine moraju osigurati nesmetano obavljanje djelatnosti, treba neprekidno nadzirati skladište i spriječiti pristup neovlaštenim osobama. Također je propisano da izvedba energetskih, plinskih, vodovodnih, ventilacijskih i ostalih instalacija mora biti u skladu s posebnim propisima koji uređuju skladištenje i rukovanje opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada.
Fotografije koje prate tekst napravili smo na blagdan Svih svetih. U krug bivše Pazinke se uvijek može nesmetano ući. Zgrada na kojoj piše da je tu Ecooperativino odlagalište otpada s radnim vremenom od 8 do 16 sati radnim danom bila je zaključana lokotom, a na popisu su nabrojene mnogobrojne vrste otpada. Pravilnikom o gospodarenju otpadom je propisano da na skladištu mora biti natpis »Skladište otpada« čak i ako se radi o opasnom otpadu kao u pazinskom slučaju.
U odgovorima iz Ureda glasnogovornice Ministarstva zaštite okoliša piše da »poslovni prostor posjeduje vodopravnu dozvolu«, pa smo pokušali u Vodnogospodarskom odjelu Hrvatskih voda u Rijeci saznati na čije ime glasi dozvola, ali nadležnih jučer nije bilo. Stečaj Pazinke koji je počeo 2001. godine još traje, tvrtka MB Pazinka je u lipnju 2003. godine kupila bivši pogon Efekne pređe s tim da je odmah bilo problema s proizvodnjom, slanjem radnika na čekanje i višemjesečnim kašnjenjem u isplati plaća, pa je na pogon »sjeo« HBOR zbog zaduženosti tvrtke koja je registrirana za proizvodnju i trgovinu. U tom je prostoru od tri tisuće četvornih metara sada skladište opasnog otpada.

Selvina Benić
Glas Istre

4 komentara na “Čemu tajnovitost u vezi skladištenja opasnog otpada u prostorijama bivše Pazinke?”

 1. broj1 napisao:

  tu će svega bit a forši će anke kakov dan shitit ča dole pa ćemo bit kako u černobilu drugovi i drugarice trebamo se bunit i i neka si pelju te škovace u primorko goransku županiju

 2. Anonimno napisao:

  Da nije to kojim slučajem riječ o toksičnom otpadu iz Šapjana s deponija koji se tamo sanira?

 3. Anonimno napisao:

  Ne bin se čudi. Tamo su ga bili stavili na samu granicu sa slovenijom, a u onoj pustopoljini su se ljudi bunili. Stave ga u centar županije, na vodozaštitno područje, a šta rade Pazinci. Šute. Kao i inače. Može se pisat o tome i sve ali nema akcije. Gdje je nestao pravedni bunt?

 4. Anonimno napisao:

  Bilo bi u redu da nadležna inspekcijska tijela provjere da li ovaj stvarno ima dozvolu ili bolje reć dozvole za skladištenje opasnog otpada. Da li je prostor primjeren, da li je način skladištenja primjeren i da li je moguće da se na rubu Pazinske jame more tako nešto događati. Ecooperativa je sve samo ne eko koliko je meni poznato, i svakako bi bilo u redu da netko to ispita. Ako ne drugi, onda Ministarstvo!

Komentiranje je onemogućeno.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.