Dodjela još 50 besplatnih kompostera građanima

komposter_usluga.jpgU mjesecu studenom prošle godine „Usluga“ d.o.o. započela je sa akcijom besplatne dodjele 50-ak kompostera za organski komunalni otpad svim zainteresiranim građanima. Odaziv građana je bio velik, što ukazuje na visoku razinu ekološke osviještenosti svih nas. Stoga se akcija dodjele nastavila te je besplatno dodijeljeno još 50-ak kompostera, sveukupno oko 100, a u planu je i daljnja nabava i dodjela.

Kompostiranje je razgradnja biootpada pomoću živih organizama, pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda i kompost. To je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada. Biootpad koji se može kompostirati uključuje kuhinjski otpad, odnosno ostatke od pripreme hrane (osim mesa) i vrtni ili zeleni otpad.

Kompostiranje je vrlo važan postupak iz više razloga:

* količina otpada koja završava na odlagalištu može se smanjiti čak za 1/3, čime pomažemo rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša,
* odvajanjem otpada smanjujemo onečišćenje podzemlja procjednim vodama s odlagališta i smanjujemo stvaranje stakleničkog plina, metana, koji doprinosi klimatskim promjenama,
* izbjegavamo upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu voda i tla, te štetno djeluju na ljude, životinje i biljke,
* kompost je kvalitetnije organsko gnojivo, poboljšava strukturu tla i sprječava isušivanje.

usluga-pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.