EU projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ”Jelenčići V” – IV Faza“

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu u utorak, 26.11.2019. godine, u 11:00 sati, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – IV Faza“  te službenog potpisivanja ugovora za radove na sanaciji odlagališta Jelenčići V – IV. Faza sa Zajednicom ponuditelja: OPERA GROUP d.o.o. i KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d.

 

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, zatim voditeljica projekta Dinka Erman te predstavnici Zajednice ponuditelja, Srećko Babić iz OPERA GROUP d.o.o. te Ivana Buble za KOSTAK d.d. Na konferenciji je predstavljen projekt te ciljevi i očekivani rezultati.

 

EU projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ”Jelenčići V” – IV Faza odobren je za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Ukupan iznos projekta je 11.090.298,25 kuna, rekla je Dinka Erman, voditeljica projekta.

 

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 6.329.034,76 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

 

U ime zajednice ponuditelja obratila se Ivana Buble iz KOSTAK d.d. poželivši dobro vrijeme kako bi se odradilo u dobroj dinamici. Također naglasili su kako je uložen veliki trud za ovaj projekt: „Dat ćemo se od sebe da ovaj projekt završimo kvalitetno i na vrijeme” zaključio je Srećko Babić iz OPERA GROUP d.o.o.

 

Svrha ovog projekta je sanacija i konačno zatvaranje odlagališta ”Jelenčići V” – IV Faza na području Grada Pazina čime će se pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprijeđenju prirodnog i životnog okoliša.

 

Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić ukratko je opisao faze koje su prethodile posljednjoj, IV fazi, a koje su započele još 2013. godine. „Ukupno je do danas uloženo nešto manje od 10 milijuna kuna u sanaciju odlagališta Jelenčići V, a kad se završi i IV faza, Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ”Jelenčići V” – IV Faza” taj će se iznos popesti na 26 milijuna”, zaključio je gradonačelnik.

 

Na lokaciji odlagališta ”Jelenčići V” – IV Faza odlagao se otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2006. do listopada 2018. godine. U razdoblju od 2006.-2009. otpad se odlagao u vrtaču, stari otpad preko kojeg je 2013. ugrađen temeljni brtveni sustav, te se nastavilo s odlaganjem otpada na uređenu plohu do listopada 2018., a od tada se otpad zbrinjava na CGO Kaštjun. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 53.320 t otpada.

 

Tehničko-tehnološko rješenje sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom obuhvaća: formiranje odloženog otpada sa ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvaranje odlagališnog prostora ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgradnja pasivnog sustava otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgradnja kolničke konstrukcije obodne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom, izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda i izgradnja prstenaste vanjske hidrantske mreže. Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 9.970 m2 (oko 1 ha).

 

Očekivano vrijeme realizacije Projekta je do 25.06.2020. godine.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.090.298,25 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznose 7.445.923,25 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 6.329.034,76  kuna (85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta).

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.