EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu u utorak, 26.11.2019. godine, u 10:30 sati, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“ te službenog potpisivanja ugovora za radove na sanaciji odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište sa trgovačkim društvom HIS d.o.o. Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, zatim voditeljica projekta Dinka Erman, kao i predstavnik tvrtke HIS d.o.o., gospodin Goran Petković.

 

Na konferenciji je predstavljen projekt te ciljevi i očekivani rezultati. Prva se okupljenima obratila Dinka Erman, voditeljica projekta koja je ukratko predstavila EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište: „Projekt je prijavljen za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je financiran iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.149.027,50 kuna.”

 

Riječ potom preuzima gradonačelnik, gospodin Renato Krulčić zahvalivši se svima prisutnim te naglasivši: „Grad Pazin aktivno provodi projekt što je u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa te unaprijeđenju prirodnog i životnog okoliša.”

 

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 7.604.548,37 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

 

Osim prethodno navedenog Grad Pazin i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište, davanjem sredstava pomoći, prema kojem Fond sufinancira predmetni projekt u iznosu od 894.652,75 kuna što predstavlja 10% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

 

U ime tvrtke HIS d.o.o., obratio se gospodin Goran Petković kazavši: „Od izvođača radova očekuje se da radove odrade u roku, mi smo spremni te se nadamo da će nam vremenski uvjeti biti povoljni”.

 

Cilj projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ je sanacija odlagališta na području Grada Pazina čime će se pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova, zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

 

Na lokaciji odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište, odlagao se otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2001. do 2005. godine i od 2008. do listopada 2013. godine. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 80.100 m3 otpada.

Tehničko-tehnološko rješenje sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom obuhvaća: formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvaranje odlagališnog prostora, ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgradnju sustava za odvodnju oborinskih voda i izgradnju ograde s ulazom te izgradnju makadamske servisne prometnice s obodnim nasipom. Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 16.000 m2 (tj. 1,6 ha).

 

Očekivano vrijeme realizacije Projekta je do 25.07.2020. godine.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.149.027,50 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznose 8.946.527,50 kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 7.604.548,37 kuna (84,99% ukupno prihvatljivih troškova Projekta).

Dodijeljena sredstava pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 894.652,75 kuna (10% ukupno prihvatljivih troškova Projekta)

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.