Godinu dana rada kluba vijećnika Nezavisnih, Renata Kalca i HDZ-a

Povodom godišnjice formiranja  Kluba vijećnika HDZ, Nezavisne liste Valtera Milohanića i Nezavisnog vijećnika Renata Kalca, u četvrtak 27. svibnja 2010. održana je konferencija za medije.

Renato Kalac je rekao da je formiranje Kluba vijećnika HDZ, Nezavisne liste Valtera Milohanića i Nezavisnog vijećnika Renato Kalca, te svojevrsne kohabitacije u obnašanju predstavničke vlasti u Gradu Pazinu imalo u svom početku za cilj osigurati demokratski nadzor na kvalitetom obnašanja zadaća Izvršne vlasti u gradu Pazinu, odnosno Gradonačelniku, ali i istovremenu djelatnu potporu toj istoj vlasti u izvršenju onih zadaća koje su prije svega od interesa za Pazin. Financijska sredstva se troše bitno racionalnije. Jedna je od bitnih zadaća naših vijećnika osigurati da se proračunski deficit što prije svede na nulu, a kako bi se osigurao daljnji razvoj unatoč iznimno teškoj gospodarskoj situaciji u cjelini gledano. Usvojili smo Prostorni plan uređenja grada Pazina čime su stvorene pretpostavke za daljnji razvoj, a pri čemu se je naročito vodilo računa o interesima i potrebama grada i njegovih građana, te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama GUP-a grada Pazina. Donijeli smo i Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu, kao vrlo važnog čimbenika u razvoju grada, a čime su se ispravile prevelike i neopravdane razlike u pogledu visine komunalnog doprinosa u pojedinim zonama.

Stipe Gabrić se nadovezao i rekao da su IDS i njegovi koalicijski partneri imali  puna četiri mandata apsolutnu vlast u Pazinu, kako izvršnu tako i zakonodavnu i sigurno su se „uljuljali“ obnašanju vlasti te račune nisu trebali nikome polagati. Voljom birača stvorena je mogućnost formiranja ove većine u Gradskom vijeću i time djelomična kontrola izvršne vlasti. Zalagali smo se da se neki značajniji objekt u Pazinu imenuje imenom pok. Kristijana Ladavca, poginulog hrvatskog branitelja, što je konačno ostvareno i trg uz tržnicu je dobio njegovo ime. Od samog početka smo tvrdili da je lokacija iza Spomen Doma loša za sportsku dvoranu i konačno smo postigli konsenzus da lokacija bude iza gimnazije te da nam izgradnja bude primarni negospodarski projekt. Zalagali smo se i za poticanu stanogradnju u Pazinu te je konačno ovih dana krenulo anketiranje građana glede ove problematike i nadamo se da neće predugo čekati da se krene s izgradnjom barem 10-20 stanova.

I na kraju, neke stvari istaknuo je Valter Milohanić: proračun koji smo zatekli bio je u potpunosti nerealan te je od planiranih 74 ostvareno samo 52 miliona kuna. Zajedno s partnerima radimo na uravnoteženju proračuna te nastojimo da on bude ostvarljiv. Pozicija u Vijeću je jedno novo iskustvo za naše vijećnike, ali i veliki zadatak koji smo odlučili obaviti s obzirom da su zbog prošlih izbora uložena velika sredstva u obnavljanje infrastrukture, a ta sredstva nisu imala realnu osnovu u Gradskom proračunu. U početku smo osigurali da se štandovi za pučku feštu RIM 2009. dobiju na natječaju, a ne kao ranijih godina direktnom pogodbom, a sama proslava je premještena za prvu subotu u kolovozu kako bi samo ostvarenje fešte bilo što kvalitetnije.
Donijeli smo Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi (povećanje rodiljnih naknada, besplatni vrtić i školska kuhinja za treće svako sljedeće dijete) kao dijela pronatalitetne politike Grada Pazina. S Gradonačelnikom smo dogovorili i izradili projekt izrade besplatnog bežičnog interneta za stanovnike Pazina te je sada ostvarenje projekta na Gradonačelniku.
Klub djeluje jedinstveno u cilju artikuliranja ciljeva i zadaća čija će realizacija biti na dobrobit grada i njegovih građana, a što je vidljivo kroz intenzitet aktivnosti vijećnika, a za sljedeće razdoblje najavljujemo još jači angažman sa posebnim težištem stabilizaciju proračuna koji ćemo po prvi puta donijeti u cijelosti (do sada samo polovica proračuna) i na razvoj gospodarstva.

tc

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.