Gračišće i Sv. Petar u Šumi Crvenom križu lani „uplatili“ 0,00 kuna

2Uz podosta muke oko prikupljanja i održavanja kvoruma za pravovaljano donošenje odluka Gradsko vijeće Grada Pazina je u utorak, 5.3.2013. održalo svoju 43., pretposljednju sjednicu prije lokalnih izbora u svibnju.

U trenutku glasanja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta vijeće je ostalo bez potrebne većine te ta odluka nije donesena.

Više o temi Gradskog vijeća o imenovanju ili neimenovanju Sonje Matijašić ravnateljicom Pučkog učilišta pročitajte OVDJE

Obzirom na mali broj prisutnih vijećnika od kojih je primjerice Tomislav Čubrić sudjelovao u radu Vijeća pod visokom temperaturom, većina je točaka dnevnog reda odrađena bez rasprave i usvojena jednoglasno.

Vijećnici su prihvatili dvije odluke koje se tiču urbanističkog uređenja pojedinih dijelova grada i to PUP “Dršćevka 2” i DPU „Centar II“. U oba slučaja, koje je uvodno predstavio Nikša Božić iz zagrebačke tvrtke „API“, radi se o usklađivanju prostornih planova sa zakonskim odredbama i zahtjevima građana uz neznatne izmjene. Najznačajnija izmjena je na prostoru bivše garaže „Autotransa“ gdje je planirana gradnja poslovno-trgovačkog centra uz ranije rušenje i uklanjanje zgrade Javne vatrogasne postrojbe Pazin.

Po prvi puta vijećnicima se obratio prošle godine imenovani načelnik Policijske postaje Pazin Valter Opašić, koji je izvijestio o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2012. godini. Prema njegovim riječima, stanje sigurnosti je bilo zadovoljavajuće. Broj kaznenih djela u odnosu na 2011. je bio u značajnom padu, sa 97 na 75. Najveći broj kaznenih djela odnosi se na zloupotrebu opojnih droga, krađe i teške krađe. Tijekom prošle godine u prometu su se dogodile samo 33 nesreće što je višestruko manje u odnosu na 96 nesreća tijekom 2011. uz smanjenje broja stradalih osoba. Broj požara i materijalna šteta od požara nažalost bili su poprilično veći nego godinu ranije. Sušna godina pogodovala je većem broju manjih požara, a zabilježen je i jedan požar većih razmjera, onaj u pogonu bivše „Pazinke“ za koji materijalna šteta još uvijek nije utvrđena. Opašić je najavio jačanje prevencije, rad na podizanju prometne kulture, poboljšanje suradnje sa ostalim subjektima zaduženih na sigurnost, a građane pozvao na bolje mjere samozaštite osobne imovine kako bi se smanjio broj imovinskih delikata.

Većina Općina Pazinštine i dalje ne podmiruje redovito svoje obveze prema Gradskom društvu Crvenog križa Pazin istaknula je ravnateljica Marijana Krbavac Žulić podnoseći izvještaj o radu u 2012. godini. Jedino su Grad Pazin i Općina Cerovlje u potpunosti ispunili svoje financijske obaveze prema GD CK. Dio Općina je to učinio djelomično, dok Općina Gračišće i Općina Sveti Petar u Šumi u prošloj godini nisu na račun CK uplatili niti lipe. Vijeće je prihvaćajući godišnji izvještaj o radu CK uputilo zahtjev Općinama da redovito podmiruju svoje obaveze. Usprkos tome, CK je poslovao pozitivno ostvarivši 1.527.538 kn prihoda uz višak prihoda od 13.839 kn. Od značajnijih aktivnosti Krbavac Žulić istaknula je osnivanje savjetovališta za prevenciju i smanjenje tjelesne težine te ukazala na smanjenje prikupljenih doza krvi zbog smanjenih potreba za krvlju.

S puno optimizma o planovima „Usluge“ d.o.o. za 2013. govorio je Dragan Šipraka. Usluga je u prošloj godini ostvarila neznatno povećanje prihoda u odnosu na godinu ranije (nešto manje od 19 milijuna kuna) uz dobit od oko 70.000 kn. Radnici i mehanizacija „Usluge“ trenutno su na brojnim radilištima, a u planu za ovu godinu su brojni projekti (kolektorska mreža, vodovod, kanalizacija, deponij) kao i nabava nove opreme. Šipraka je izrazio nadu da će u 2013., a posebice u 2014. godini doći do uzleta poslovanja te da će „Usluga“ uzeti što veći dio „tržišnog kolača“.

Novim prihodima nada se i gradski proračun. Na prodaju je ponuđena ruševna kuća u ulici 43. Istarske divizije nedaleko novoizgrađenog kružnog toka na Štranjgi. Radi se o objektu koji je svojevremeno koristi Biciklistički klub, a njezina vrijednost procijenjena je na 422.368,83 kune (55.680,00 €).
Vijeće je prihvatilo prijedlog o kupnji suvlasničkog udjela od 5/49 dijela zemljišta koje se nalazi uz odmaralište Osnovne škole u Špadićima u Poreču. Vlasnik ovog dijela zemljišta je Općina Tinjan, a za otkup istog Grad će izdvojiti 278.149,30 kuna. Grad Pazin time će postati vlasnikom 34/49 dijela ovog atraktivnog zemljišta turističke namjene.

Radi usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima pristupilo se i izmjenama i dopunama Statuta Grada. S najvažnijim promjenama vijećnike je upoznala gospođa Lucija Paro. Ovim izmjenama definirano je da će Gradsko vijeće u slijedećem mandatu imati 15 umjesto dosadašnjih 13 vijećnika. Vijećnici će u slučaju potrebe moći staviti mandat u mirovanje, a uvodi se i mogućnost raspisivanja savjetodavnog referenduma odluka kojeg neće biti obvezujuća. Gradonačelnik se definira kao izvršno tijelo. U slučaju njegove smjene ili opoziva u prvoj polovici mandata raspisivati će se prijevremeni izbori, dok će ga u drugoj polovici mandata zamijeniti njegov zamjenik.

Mogućnost vijećničkih pitanja iskoristio je jedino Valter Milohanić koji se zanimao za sufinanciranje gradsko-školske sportske dvorane od strane Istarske županije. Milohanića je zanimalo i stanje gradskog duga koji je početkom mandata iznosio oko 12,6 milijuna kuna ali je u međuvremenu smanjen na oko 5,7 milijuna kuna. Izrazio je bojazan da se dug ponovo ne poveća s obzirom na nedavne medijske istupe gradonačelnika Krulčića koji je najavio brojne kapitalne investicije. Treće Milohanićevo pitanje bilo je vezano za skore lokalne izborima. On je naveo da je došao do saznanja da „Usluga“ drži oglasni pano na gradskom prostoru, na zelenoj površini ispred autobusnog kolodvora sa kojeg se trenutno smiješi IDS-ov kandidat za župana Valter Flego. Milohanić je upitao hoće li se taj pano za jumbo plakate podijeliti sa svim ostalim kandidatima na predstojećim izborima i koliko Grad uprihoduje od iznajmljivanja tog prostora i ostalih ako ih ima.

Na sva pitanja odgovorio je gradonačelnik Krulčić koji je podsjetio da je sa Istarskom županijom potpisan predugovor o sufinanciranju izgradnje dvorane, a nakon suglasnosti Ministarstva trebao bi se potpisati ugovor kojim će Županija preuzeti otplatu 50% kreditnog zaduženja.
Trenutno stanje gradskog duga je oko 5,3 milijuna kuna, rekao je Krulčić i dodao: „Ni jednu investiciju nismo započeli, ako prethodno nismo osigurali sredstva!“
Što se pak tiče oglašavanja Krulčić je Milohaniću poručio da ima krive informacije. „Usluga“ ima koncesiju za plakatiranje na području Grada, ali mjesto koje Milohanić spominje nije u vlasništvu Grada niti pod koncesijom.

Redakcija iPazin.net

1 komentara na “Gračišće i Sv. Petar u Šumi Crvenom križu lani „uplatili“ 0,00 kuna”

  1. lapsuslinguae napisao:

    izraz “zloupotreba” droga je tako općenita nebuloza,npr.ja osobno drogiram se iz gušta,a ne iz nekoga zla .
    šipraka kao i obično pun praznih riječi tj. napravite za početak šaht koji vam ne klepeće.
    …uglavnom ids ekipa,jad i bijeda

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.