Grad Pazin priprema rebalans proračuna

Foto: Glas IstreSmanjenje dotacija za 16 milijuna kuna

Pred vijećnicima pazinskog Gradskog vijeća naći će se prijedlog prvog rebalansa ovogodišnjega gradskog proračuna. U političkom smislu, to je prva konkretna prilika da se stavovi i ciljevi za koje su se pojedine političke opcije zalagale u predizbornoj kampanji ugrade u operativnu politiku gradske uprave, tim više što u vijeću većinu sada ima koalicija, opcija koja je, formalno, suprotstavljena onoj koju predstavlja gradonačelnik i koja je potkraj prošle godine usvojila proračun koji se sada mijenja.

Zajedno s proračunom prve izmjene doživjet će i ovogodišnji programi javnih potreba. No rebalansom će se uslijed recesijskih okolnosti neke ranije zacrtane želje sada morati svesti u realnije okvire ili ostaviti za bolja vremena. Predloženim rebalansom pazinski se proračun smanjuje za nešto više od devet milijuna kuna: s prvotna 73 pada na 64 milijuna kuna. U prihodovnoj strani proračuna, začudo, predviđa se rast poreznih prihoda u odnosu na planirane od čak 8,4 milijuna kuna, ali se s druge strane planira drastičan pad kapitalnih potpora iz državnog i županijskog proračuna, s očekivanih 26 na svega 10 milijuna kuna. Veće smanjenje među očekivanim prihodima, od oko milijun kuna, bilježi se još jedino u stavci prodaje imovine odnosno zemljišta.

Izmjene, u pravilu nagore, su puno češće u rashodnoj strani predloženog rebalansa. Prilično je detaljno u velikom broju stavki koje se tiču redovnog funkcioniranja gradske uprave ugrađena i mjera štednje, jer se uštipnulo pomalo od skoro svake stavke da bi se u ukupnom zbroju pokrilo smanjenje prihoda. Grad će tako uštedjeti skoro 1,5 milijuna kuna na materijalnim rashodima, ali najveće smanjenje, od 9,5 milijuna kuna, sasvim razumljivo pretrpjet će planirane investicije.

Netaknuti ostaju iznosi planirani za vatrogasce i redovan rad dječjeg vrtića, a na školstvu će se ušparati tristotinjak tisuća. Bitno se smanjuju sredstva za sanaciju i obnovu nekih spomenika kulture. Primjerice, u Kaštel će se umjesto 400.000 utrošiti samo 100.000 kuna, smanjuju se stavke za crkve u Bermu i Trvižu, ali se povećava stavka za radove na pazinskoj crkvi Sv. Nikole. Skoro trostruko, zahvaljujući jednoj od rijetkih realiziranih županijskih donacija, uvećava se stavka uređenja kuće za pisce. Najveće smanjenje, od čak 6,3 milijuna kuna, očekivano bilježi stavka izgradnje sportske dvorane: tu se među planiranim troškovima ostavlja tek simboličnih 200.000 kuna za “pripremne radnje”.

U skladu s nedavno izmijenjenom odlukom o socijalnoj skrbi sredstva za socijalne potpore povećavaju se za čak 50 posto, ali se drastično, za 600.000 kuna, “reže” stavka priprema za izgradnju doma umirovljenika.

U stavkama komunalne potrošnje rebalansom se malo povećava iznos za asfaltiranje, ali se za milijun kuna smanjuje uređenje gradskih objekata i površina, dok se za još pola milijuna smanjuje proširenje groblja i izgradnja kapela te za još pola milijuna održavanje zgrada u gradskom vlasništvu. Za dobrih 900.000 kuna povećava se stavka izgradnje kanalizacijskog sustava, za pola milijuna kuna povećava se stavka za otkup zemljišta, a i više je drugih komunalno-infrastrukturnih stavki smanjeno za po nekoliko stotina tisuća kuna.

Pitanje je koliko će vijećnici na sjednici u srijedu svojim intervencijama moći bitno izmijeniti pojedine proračunske parametre. Tim više što se u nekim prijašnjim raspravama iz redova gradske uprave tražilo da svaki zahtjev za povećanjem neke proračunske stavke bude popraćen i ukazivanjem na stavku s koje se potreban iznos može skinuti, a tolike vijećničke maštovitosti u Pazinu ipak još nismo vidjeli.

D. Šišović
www.glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.