Istrani najbrojniji na Internetu ali najmanje na Facebooku!?

internet_obitelj.jpgNovi podaci o korištenju Interneta, prema istraživanju Gfk, pokazuju da smo konačno prešli granicu od 50 posto korisnika u populaciji starijoj od 15 godina. U odnosu na prošlu godinu došlo je do manjeg rasta, pa sada u Hrvatskoj ima 53 posto korisnika ovog medija – što je približno oko 1,850.000 osoba.

U europskim relacijama Hrvatska je razini Italije ili Poljske, ali još je slabija Češke ili Mađarske (svaka ima po 59% korisnika Interneta) ili pak od Slovačke i Slovenije (svaka s po 65% korisnika).

Po udjelu korisnika Interneta više nije prvi Zagreb s okolicom (56%) već je tu sada Dalmacija (60%) i Istra s Primorjem (67%). U gradovima preko 100 tisuća stanovnika imamo 68% korisnika. Muškarci su u sve većoj prednosti pred ženama, trenutni omjer je 58:49 posto. Oko 80% fakultetski obrazovanih koristi Internet.

Po dobnoj strukturi najviše korisnika je kod mladih od 15 do 24 godine – 90%, a najmanje kod starijih od 65 godina – svega 9%.

Sve više Hrvata mijenja televiziju za Internet

Našim „internautima“ Internet postaje gotovo jednako važan sastavni dio svakodnevnog života kao i televizija koja je do sada svima bila neprikosnoveno prvi masovni medij. Kada bi korisnici tog medija morali izbrati čega bi se radije odrekli – interneta ili televizije, njih čak 46 posto radije bi se odreklo televizije, njih 48 posto interneta, dok njih 6 posto je neodlučno.

Na pitanje kada biste morali odabrati, čega bi se radije odrekli: televizije ili Interneta, čak je 64 posto ispitanika u sjevernoj Hrvatskoj odgovorilo kako bi se odrekli Interneta. Televizije bi se najviše odrekli u Zagrebu i Dalmaciji (po 53%). Mladi bi se najmanje odrekli Interneta (u dobnoj skupini od 15 do 24 godine odreklo bi se tek između 22 i 33%).

Među važnijim oblicima korištenja Interneta danas su i društvene mreže i to za preko 40 posto korisnika u Hrvatskoj. Važnost društvenih mreža najviše je istaknuta kod korisnika u Zagrebu (72%) ali iznenađujuće je niska u Istri s Primorjem (oko 34 posto). Mreže su važnije za mlade i žene, navodi Gfk.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.