Izgradnja pretovarne stanice u Pazinu

Istarska županija je u postupku uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom s ključnom građevinom Županijskim centrom za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. Prema terminskom planu ŽCGO „Kaštijun“ mora započeti s probnim radom već ove godine.

U cilju osiguranja ostatnog komunalnog otpada za rad ŽCGO „Kaštijun“ potrebno je izgraditi i ishodovati uporabnu dozvolu za pretovarnu stanicu Pazin-Jelenčići V kojom gospodari komunalna tvrtka USLUGA d.o.o. Pazin. Za navedeno je potpisan Sporazum o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji Klasa: 024-04/13-08/2, Ur. broj: 563-07-02/27-13-1 od 24. srpnja 2013. godine. Sporazumne strane su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Istarska županija i Gradovi Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag.

Na temelju Odluke o ulaganju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina, KLASA: 024-04/15-03/1, URBROJ: 563-01/01-15-10, od 6. listopada 2015. godine, sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza.

USLUGA d.o.o. provela je otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „JELENČIĆI V“- FAZA 2. – IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE“ te je sukladno pregledu i ocjeni ponuda, 2. studenog 2015. godine donesena Odluka o odabiru, broj 415-24/15.

Kao valjana i najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Vladimir Gortan d.d. Pazin s kojim je 17. studenog 2015. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta otpada „Jelenčići V“- Faza 2. – izgradnja pretovarne stanice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.566.492,00 kuna bez PDV-a.

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza., Fond sufinancira 80 % ugovorene vrijednosti izgradnje, stručnog nadzora, projektantskog nadzora i troškova koordinatora II zaštite na radu.

Izgradnja pretovarne stanice je u tijeku i radovi teku prema terminskom planu izvođenja.

usluga-pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.