Izvješće s Koordinacije Gradonačelnika i Načelnika općina Pazinštine

2Dana 28. kolovoza 2013. godine (srijeda) na poziv gradonačelnika Grada Pazina, Renata Krulčića održana je Koordinacija gradonačelnika Pazina i načelnika općina Pazinštine na kojoj su razmatrane teme vezane uz: poslovanje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice; Lokalne akcijske grupe (LAG) Središnje Istre; program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, te o uvjetima za realizaciju projekta „Austrijska Istra (Ysterreich)“ s područja arhivistike.

1. Na prijedlog Upravnog odjela za samoupravu upravu i društvene djelatnosti, mišljenja Upravnog vijeća Vrtića i konzultacije s načelnicima Općina Pazinštine, uvažavajući rast potrošačkih cijena u svibnju 2013. koji je za 4,45% veći u odnosu na svibanj lanjske godine, ponajviše kod goriva i energije gdje su troškovi za električnu energiju porasli za 19,8%, a za plin za 24,30%, kretanje proračunskih prihoda Grada Pazina i Dječjeg vrtića „Olga Ban“ te trenutnu socijalno – gospodarsku situaciju na području Pazinštine prihvaćeno je povećanje cijene Vrtića za 30,00 kuna mjesečno tako da sada iznosi:
1. za cjelodnevni program – vrtić:
– 622,00 kune za Matični vrtić u Pazinu;
– 610,00 kuna za Područne vrtiće u Gračišću, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu;
– 587,00 kuna za Područne vrtiće u Cerovlju, Lupoglavu i Motovunu;
2. za poludnevni program (6-satni):
– 380,00 kune za Područni vrtić u Karojbi.
Za cjelodnevni program – jaslica cijena se povećava za 20,00 kuna mjesečno i iznosi 650,00 kuna, što je istovjetno cijeni usluga za jaslice u Labinu, Puli i Poreču.
Posebno je istaknuto da, prema Financijskom planu Vrtića, mjesečni iznos po programu kojeg plaća roditelj/korisnik Vrtića odgovara 26,51%-tnom iznosu ekonomske mjesečne cijene po korisniku.

2. Vezano za poslovanje Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice ukazano je na obvezu Grada i Općina da pravovremeno sufinanciraju rad tih djelatnosti sukladno Zakonu o vatrogastvu i potpisanim Sporazumima.

3. LAG „Središnja Istra“ dobio je na korištenje 900.000,00 kuna za pripremu i provedbu Strategije LAG-a središnje Istre. Sredstva su na raspolaganju dvije (2) godine, a koristit će se sistemom refundacije, na način da se četiri puta godišnje za tri protekla mjeseca šalje Zahtjev za isplatu. Zahtjev se ispunjen s vrstama i dokazima nastalih troškova, te plaćenim troškovima.

4. Ministarstvo socijalne politike i mladih je u drugom polugodištu 2013. godine smanjilo sredstva za provođenje Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za 21.420,00 kuna ili 25% u dijelu koji se odnosi na financiranje materijalnih rashoda. Dogovoreno je da Program za 125 korisnika nastavi s radom, da taj iznos podmire Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj razmjerno broju svojih korisnika. Prijedlog je prihvaćen o čemu su, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine potpisani Ugovori o sufinanciranju Programa (cijena po korisniku umjesto 1.500,00 kuna za šest mjeseci, iznosi 1.671,36 kuna).

5. Na inicijativu djelatnika Državnog arhiva Pazin Markusa Leidecka i Istarskog arhivističkog društva prihvaćen je program i potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Austrijska Istra“ („Ysterrreich“). Cilj projekta je istražiti i identificirati gradivo koje provenijencijom pripada svjetovnim i crkvenim stvarateljima nastalog na području nekadašnje Pazinske knežije, odnosno austrijskog dijela Istre, koja je obuhvaćala područje Grada Pazina, sadašnjih općina Pazinštine, područja današnje Labinštine sve do Brseča, Mošćeničke Drage i Lovrana. Istarsko arhivističko društvo će istraživanje provoditi uvidom u objavljene izvore i terenskim radom, te istraživanjem u fondovima arhiva, knjižnica i muzeja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Sloveniji, Austriji, Italiji i Vatikanu).
Projekt će trajati 5 godina (2013.-2018.), a ukupan projekt vrijedan 181.500,00 kuna sufinanciraju Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.