Izvješće sa 6. sjednice Gradonačelnikova kolegija

6_gradonacelnikov_kolegij_2013Dana 28. listopada 2013. godine (ponedjeljak) održana je 6. sjednica Gradonačelnikova kolegija, na kojoj su uz Gradonačelnika Renata Krulčića i njegove zamjenike Mirjanu Galant i Veljka Brajkovića prisutni bili i pročelnici Gradske uprave – Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Nevija Srdoč, pročelnica UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,Daniel Maurović, pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju.

1. U cilju razvijanja prijateljskih odnosa, širenja poznanstva, unapređenju međusobne suradnje i jačanja uzajamnog poštovanja i uvažavanja između svojih građana, institucija i gospodarskih subjekata, Grad Pazin i Općina Gevgelija (Republika Makedonija) pristupaju bratimljenju. Delegacija Grada Pazina otputovat će u Gevgeliju gdje će 07. studenog 2013. godina kada Općina Gevgelija slavi svoj dan, potpisati Memorandum o suradnji.

2. Daniel Maurović daje informaciju o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina. Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora smatraju se poslovne zgrade, poslovne prostorije, garaže i garažna mjesta. Zakupnikom se smatra zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen Ugovor o zakupu i taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina. Sadašnji korisnici biti će pravovremeno informirani o uvjetima i načinu kupnje.

3. Lucija Paro informira prisutne da je Grad Pazin presudom Vrhovnog suda nakon 16 godina koliko je trajao sudski postupak utvrđen vlasnikom boćališta, vanjskog igrališta i drugih nekretnina. Nakon donesene presude Vrhovnog suda „Istracommercu“ je naloženo da u roku od 15 dana izda Gradu tabularnu ispravu temeljem koje bi Grad Pazin izvršio uknjižbu prava vlasništva na ime Grada, jer će u protivnom po isteku roka od 15 dana takvu ispravu zamijeniti Presuda Suda. Upis Grada Pazina kao vlasnika predmetnih nekretnina očekuje se početkom studenoga ove godine.

4. O preustroju trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin informirao je gradonačelnik Renato Krulčić, koji je naglasio da od 01.01.2014. djelatnosti odvodnje i gradnje više neće biti u djelokrugu Usluge d.o.o.
Prema Zakonu o vodama, djelatnost odvodnje treba se izdvojiti iz komunalnog poduzeća te se planira osnivanje nove tvrtke čija bi osnovna djelatnost bila odvodnja. Osnivanjem nove firme doći će i do formiranja novih cijena koje se sastoje od fiksnog dijela cijene koji ne ovisi o količini ispuštene vode i koji mjesečno tereti korisnika te određivanje varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluga za odvodnju koji se obračunava po m3 isporučene vode.
Uz osnivanje tvrtke čija bi osnovna djelatnost bila odvodnja potrebno je osnovati i tvrtku čija bi osnovna djelatnost bila gradnja i tu tvrtku osnovala bi Usluga d.o.o. koja bi ujedno bila i jedini osnivač, jedini član društva.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.