Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja„Centar sjever I“

Na temelju članka 86. i članka 325. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Pazina za razdoblje srpanj 2006. – srpanj 2010. («Službene novine Grada Pazina» broj 23/06) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-01/09-01/03, UR.BROJ: 2163/01-01-01-09-2 od 23. listopada 2009. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar sjever I“

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 23. listopada 2009. godine.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 13. studenog do 30. studenog 2009. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ održat će se, za sve zainteresirane, dana 17. studenog 2009. godine u 16:00 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 30. studenog 2009. godine.

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

– nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin- u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Pazina, ili nazvati na broj telefona 621-418.

KLASA: 350-01/08-01/29
UR.BROJ: 2163/01-07-03-09-29
Pazin, 05. studeni 2009.

Pročelnik
Daniel Maurović, dipl.ing.

6 komentara na “Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja„Centar sjever I“”

 1. Galjardo napisao:

  Ča nan spada u taj Centar sjever I. Građevno? Ili vojarna? Zna ki napamet da ne “kopam”?

  1. tomcub napisao:

   građevno

 2. Galjardo napisao:

  Forši i buduća “boh daj da se predomisle” dvorana?

  1. tomcub napisao:

   ne, to ti je samo blok omeđen ulicama 25. rujna, Joakima Rakovca, Soline i D. Trinajstića, ili možda jednostavnije da opišem po građevinama, evo idem od juga prema sjeveru: Pasaj, banka, jedna stambmena zgrada, garaže, građevno i jedna vila u kutu prema parku

   di je građeno se pretvara u mješovito pretežito stambenu namjenu do 4 kata, definiraju se ulazi sa cesta na parcelu, komunalije i sl.

   to je ono gdje se nekada mislilo raditi hotel, pa je bila neka turistička namjena ili sl.

   dakle, tamo će se zidati stanovi, a u prizemlju poslovni prostori, klasika…

   1. Galjardo napisao:

    a joh

  2. tomcub napisao:

   kad si već spomenuo dvoranu, more dvorana bit i u “vojarni”

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.