Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2017. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu. Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja zaključno sa 07. travnjem 2017. odnosno do 14:00 sati istoga dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti manifestaciju koja doprinosi razvoju Grada Pazina sukladno Strategiji razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. i drugim planskim dokumentima Grada za područje: Kultura i ostala područja od interesa za opće dobro.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, nalaze u nastavku.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: “Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2017. godini – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“.

Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše dvije (2) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe unutar vremena od 19. svibnja do 12. lipnja 2017. godine. Ista organizacija može biti partner na više manifestacija.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected] , i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Natječajna dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natjecaj.pdf

Javni natječaj – Dan Grada 2017.docx

Upute za prijavitelje Dan Grada 2017.doc

3a Obrazac opisa manifestacije – Dan Grada 2017.doc

Obrazac troškovnika manifestacije – Dan Grada 2017.xls

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_Dan Grada 2017.docx

Obrazac izjave o partnerstvu Dan Grada 2017.doc

Obrazac o ispunjenim obvezama_Dan Grada 2017.docx

Obrazac Izjave o nekažnjavanju_Dan Grada 2017.docx

Popis dokumentacije koja se dostavlja_Dan Grada 2017.docx

Obrazac za provjeru formalnih uvjeta.docx

Obrazac ocjene prijave_Dan Grada 2017.docx

Ogledni obrazac ugovora o financiranju Dan Grada 2017.doc

Ogledni obrazac opisnog izvještaja manifestacije_ Dan Grada 2017.doc

Obrazac-financijskog-izvještaja_Dan Grada 2017.xls

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.