Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2014. godini

2Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2014. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/14.) i Javnog poziva za dodjelu sredstava temeljem mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2014. godinu (KLASA: 302-01/13-01/04; URBROJ:2163-1-22/1-14-70 od 20.02.2014.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2014.god.

Javni poziv se objavljuje temeljem donesenog Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2014. godinu, koji predstavlja skup različitih mjera i aktivnosti za povećanje gospodarske aktivnosti i jačanje konkurentnosti malog gospodarstva kao pokretača gospodarskog razvoja. Sustavnom podrškom subjektima malog gospodarstva nastojati će se pridonijeti njihovom daljnjem jačanju i nastavku pozitivnog trenda u njihovom poslovanju.

Financijska sredstva predviđena su za realizaciju slijedećih mjera:

1. JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

2. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA (Obrazac 1, Obrazac IZJ)

3. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA (Obrazac 2, Obrazac IZJ)

4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 3a, Obrazac 3b, Obrazac IZJ)

5. POTPORE ZA EDUKACIJU PODUZETNIKA O UVJETIMA POSLOVANJA U EU

6. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE (Obrazac 4, Obrazac IZJ)

7. PROMOCIJA INOVACIJA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

8. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA (Obrazac 5, Obrazac IZJ)

9. POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

10. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA (Obrazac 6,)

11. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA PRI OZAKONJENJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NAMIJENJENIH ZA PRERAĐIVAČKU ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST (Obrazac 7,)

Osim bespovratnih potpora koje se dodjeljuju s ciljem smanjenja početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje razine poduzetničke kulture, poduzetnicima će i dalje biti dostupni financijski instrumenti kao što su krediti poslovnih banaka sa subvencioniranom kamatom i dodjela kredita temeljem programa Ministarstva gospodarstva – Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji“ (provodi Istarska razvojna agencija d.o.o., prema programima HABOR-a).

Korisnici mjera po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Prednost u dobivanju potpora imati će poduzetnici u proizvodno-prerađivačkim djelatnostima s ciljem jačanja proizvodnih kapaciteta i povećanja konkurentnosti malog gospodarstva na svjetskom tržištu..

Grad Pazin će i u narednom razdoblju nastojati da komunalnim opremanjem, unaprijedi poslovanje poduzetničkih zona koje rješavaju potrebe poduzetnika za poslovnim prostorima, te omogućuju zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture, a također se osigurava i konkurentnost za ulagačke projekte i privlačenje investicija.

Mjere unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina temeljem kojih se iz Proračuna Grada Pazina dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor utvrđene su u Odluci o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/13.).

Sukladno zakonskim propisima koji nalažu sustavno praćenje i analizu dodijeljenih potpora čime se doprinosi razvoju sustava poticanja poduzetništva, fiskalnoj odgovornosti i transparentnosti dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna, svi podnosioci zahtjeva, potpisom Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti, daju dopuštenje da se prikupljeni podaci mogu koristi za javnu objavu.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Pazina za 2014. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2014. godine.

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Obrasce i cjelokupni tekst javnog poziva možete pronaći/pročitati na pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.