Javno izlaganje o izmjenama i dopunama pazinskog prostornog plana

Pazin iz 4,5 km visinePrema utvrđenim i propisanim kriterijima, odbijeni su zahtjevi za urbanizaciju parcela udaljenih od postojećih građevinskih područja naselja, kao i parcela na kojima se nalaze visokovrijedno poljoprivredno zemljište, vinogradi i šume.

Javno izlaganje o izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Pazina iz 2002. godine napunilo je malu koncertnu dvoranu Spomen doma. Bio je to dosad neviđen broj zainteresiranih Pazinaca na skupu ovakve vrste, kakvih posljednjih godina, u sklopu procedura donošenja raznih prostornoplanskih dokumenata doista nije manjkalo.
– Plan se mijenja zbog velikog broja zahtjeva građana za gradnju izvan važećih planskih okvira te radi usklađenja s novim zakonskim propisima i županijskim prostornim planom, naglasio je u uvodnom izlaganju Nikša Božić iz zagrebačke tvrtke APE koju je Grad angažirao za izradu izmjena i dopuna. U minulih šest godina u gradskoj se upravi nakupilo čak 337 zahtjeva za izmjene građevinskih područja, i svi su razmatrani pri izradi izmjena i dopuna PP-a. U potpunosti ih je prihvaćeno 26 posto, djelomično 31 posto (primjerice, u zahtjevima kojima se tražila urbanizacija više parcela, prihvaćene su samo one koje udovoljavaju uvjetima), a 43 posto je odbijeno.

Budući da projekcija demografske slike gradskog područja najavljuje stagnaciju ili blagi pad, velika povećanja građevinskih područja nisu opravdana. Prema utvrđenim i propisanim kriterijima, odbijeni su zahtjevi za urbanizaciju parcela koje su udaljene od postojećih građevinskih područja naselja, kao i parcela na kojima se nalazi visokovrijedno poljoprivredno zemljište te vinogradi i šume. K tome se vodilo računa i o odnosu izgrađenog i neizgrađenog područja unutar ranije urbaniziranih cjelina, kao i zakonsko ograničenje po kojemu se za neopremljeno građevinsko područje veće od 5.000 četvornih metara mora izraditi poseban urbanistički plan uređenja.

Uz ove, građanima najvažnije, Božić je predstavio i druge izmjene: fleksibilnije uvjete za izgradnju građevina, definiranje naselja s pretežno poljoprivrednim gospodarstvima čija je prostornoplanska dobrobit u tome što se mljekarske farme tu mogu graditi unutar građevinskog područja naselja, olakšano je uređenje parkirališta za kamione i radne strojeve, i drugo.
Među brojnim pitanjima koja su uslijedila nakon uvodnog izlaganja dominirala su ona vlasnika parcela koji su tražili urbanizaciju. Njima će se pismeno odgovoriti nakon što se za konačni prijedlog plana dobiju suglasnosti od nadležnih državnih i županijskih tijela. Od ostalih upita spomenimo više primjedbi o neusklađenosti katastarskih dokumenata sa stanjem na terenu, međutim ta je neusklađenost obrazložena zakonskom obvezom da se izmjene i dopune moraju raditi na katastarskim podlogama važećega plana, u ovom slučaju iz 2002. godine. Na pitanje zašto ranije urbanizirana područja na kojima se do danas nije gradilo nisu brisana, odgovoreno je da se to ne želi učiniti bez suglasnosti vlasnika.

Istražno polje mineralnih sirovina kod sela Jerolimi nedaleko od Lindara bilo je jednom pitaocu sumnjivo kao budući kamenolom, no Grad takvu namjenu ne može brisati jer ona proizlazi iz županijskog prostornog plana, isto kao i koridor buduće državne prometnice D-64 od Rogovića do Lindarskog križa, za koju su neki primijetili da prolazi preblizu kućama. Za tu cestu projekt rade državna tijela, no već za mjesec dana u Pazinu će se održati javna rasprava za tu cestu, što će biti prilika za to da svi zainteresirani reagiraju.

Dio sudionika u raspravi bio je posebno nezadovoljan tolikim UPU-ima, a planirano ih je 64, čija će izrada, ako za sve njih uopće bude novaca, još više odgoditi željene izgradnje. Njima se pokušalo objasniti, ali izgleda ne baš učinkovito, da ni naručitelj ni izrađivač plana ne mogu samovoljno odlučivati za koja se područja mora izraditi UPU, već da to proizlazi iz vrlo preciznih i strogih zakonskih odredbi.

Javna rasprava o izmjenama i dopunama pazinskog prostornog plana otvorena je do 8. prosinca, što je i krajnji rok za dostavljanje pismenih primjedbi, i do kad će planska dokumentacija biti izložena u Spomen domu. Potom slijedi ispitivanje primjedbi i ugrađivanja u plan koje su prihvaćene, formiranje konačnog prijedloga izmjena i dopuna, njihovo slanje na desetak adresa državnih i županijskih službi radi dobivanja suglasnosti, te naposljetku prihvaćanje na Gradskom vijeću. To bi, kako se procjenjuje, moglo uslijediti u veljači sljedeće godine.

Davor Šišović
Glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.