Jednoglasno prihvaćeno Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Motovun

2Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Motovuna razmatrano je te jednoglasno doneseno Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015. godinu.

Proračun Općine Motovun za 2015. godinu iznosi 19.509.200,00 kuna. U prvoj polovici godini ostvaren je prihod u visini od 2.460.343,48 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 16.091,72 kn, a na strani rashoda ostvareno je 3.688.335,22 kn.

Nakon povećanih prihoda sa presenim viškom iz prethodne godine, ostvaren je manjak ukupnih prihoda nad rashodima u iznosu od 1.211.900,02 kn, što predstavlja manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem obračunskom razdoblju.

Prema obrazloženju načelnika Tomislava Pahovića, na manjak prihoda poslovanja utjecalo je to što nisu uplaćena sredstva iz državnog proračuna za obavljene radove na obnovi pročelja komunalne palače, a radovi su obavljeni i priznati kao rashodi poslovanja u iznosu od 228.800 kuna, te realizirani radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u iznosu od 1.405.752,96 kuna, čije je prihodovanje sredstava kredita i realizacija plaća izvršena u srpnju. Dobivanjem sredstava u prvom polugodištu rezultat poslovanja bio bi u plusu.

Polugodišnje ostvarenje Proračuna za 2015. godinu u odnosu na plan Proračuna podbacilo je po više vrsta prihoda, a najviše kod prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine jer nije prodana zgrada Doma za starije osobe, te pomoći iz inozemstva (darovnice), od subjekata unutar općeg proračuna te prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Bolje punjenje proračuna očekuje se u drugom polugodištu ove godine, s obzirom na sezonski karakter pojedinih prihoda, poput poreza na potrošnju i poreza na javne površine te poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku odnosno naziv koji su razrezani krajem lipnja.

ipress.rtl.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.