Konačni prijedlog izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

PazinKonačni prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Pazina utvrđen je na jučerašnjoj sjednici Gradskog poglavarstva s tri glasa “za” i jednim, Dragutina Bravara, protiv, nakon rasprave o zahtjevima pristiglim prije i tijekom javne rasprave. GUP je donesen prije pet godina i ovo su njegove prve izmjene. Dospjelo je 189 zahtjeva, ali se 65 nije razmatralo jer se ne odnose na plan, već na proširenje građevinskih područja.

Prihvaćeno ih je 99, a 25 je predloženo za odbijanje i obrazloženo na poglavarstvu te je jedan naknadno prihvaćen na prijedlog gradonačelnika Nevena Rimanića. Dvije su katastarske čestice iz sportsko-rekreacijske prenamijenjene u stambenu na lokaciji nekadašnje streljane kod Drazeja.

Renato Krulčić je ukazao na to da što prije treba izraditi izmjene i dopune PPU-a Pazina jer da to građani traže, na što je Mirjana Krsnik iz Odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje rekla da je izrada na početku.
Zahtjev Purisa da se čestica na kojoj je klaonica prenamijeni u gospodarsku, pretežno industrijsku, nije prihvaćen. Klaonica se može zadržati do privođenja cijelog prostora konačnoj namjeni – izgradnji sportsko-rekreacijskih sadržaja na Lakoti i proširenju škola. Onda se može premjestiti izvan središta grada u područje poslovne ili industrijske namjene kao i na Gortanov Brijeg u sklopu planiranog Selekcijskog centra istarskog goveda. Odbijen je i zahtjev mještana Jelenčići i tvrtke Advent za prenamjenu odlagališta Jelenčići jer je županijskim planom predviđeno da se postojeći deponiji komunalnog otpada preurede i dalje koriste do prerastanja u transfer stanice u roku od 15 godina od formalnog početka uspostave sustava gospodarenja otpadom u županiji.

Nezavisna lista “Za srce Istre” tražila je da se izmijeni dio mreže odvodnje otpadnih voda u naselju Zarečje što nije prihvaćeno jer je planiran pročistač s ispustom oko 500 metara nizvodno od Zarečkog krova tako da kupalište neće biti ugroženo. Rimanić je napomenuo da je u projektnom prijedlogu Istarskog vodozaštitnog sustava gradnja kanalizacije i pročistača s ispustom u Pazinčicu, ali da treba utvrditi bi li bilo jeftinije da se odvodnja iz Zarečja spoji na pazinski pročistač.
U izmjene i dopune DPU-a Centar ide se prvenstveno radi rekonstrukcije kompleksa koji čine kino, Mirna i Osnovna glazbena škola. Osnovano je povjerenstvo za odabir izvođača. Rok za nabavu je do kraja godine, a troškovi se procjenjuju na 50-ak tisuća kuna.

Selvina Benić
Glas Istre

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.