Koncert “Domu za rođendan”

U prigodi obilježavanja 65. obljetnice Doma za odrasle osobe Motovun i pet godina kontinuiranog rada Domskog Banda u utorak, 11. prosinca 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u pazinskom Spomen domu (dvorana Istra) održati će se svečani koncert pod nazivom “Domu za rođendan” .

Dom za odrasle osobe Motovun (u daljnjem tekstu: Dom) osnovan je odlukom N.O. Kotara Pazin broj 9190/1953. godine, 24. prosinca 1953. godine, upisan je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040089754, a započeo je s radom 1954. godine. Pravni je slijednik Doma umirovljenika Motovun. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga dugotrajnog smještaja, usluga poludnevnog boravka i usluga pomoći u kući. Djelatnost se provodi na adresi Brkač 28, Motovun, u građevini bruto površine 4.150 m2, te pomoćnoj građevini ROT-a za radno-okupacijske aktivnosti i dnevni boravak, površine 153 m2, te zemljištu okućnice (građevinskom i poljoprivrednom) sveukupne površine 16.454 m2. U Domu ima 47 soba. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne. Dom je u potpunosti popunjen te je u kontinuitetu na smještaju 89 korisnika.

              U protekle četiri godine, uz dugotrajni smještaj u Domu pokrenut je i niz izvaninstitucijskih usluga – Program poludnevnog boravka za osobe sa mentalnim oštećenjima i program Pomoći u kući koji je uz osobe sa psihičkim smetnjama namijenjen i starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Da postoji potreba za takvim oblikom usluga govore i podaci o broju pruženih usluga koje su u stalnom porastu. Tako je program Pomoći u kući sa 893 usluge pružene 2015. godine narastao na ukupno 2.894 usluge u 2017. godini, što čini povećanje od 224,08% u nepune dvije godine. Uz Općinu Motovun, program se proširio i na područje Općine Karojba i Općine Tinjan, te teritorij Grada Pazina. U 2017. godini usluga pomoći u kući se pružala za ukupno 21 korisnika, a u najvećem broju se odnosila na organiziranje prehrane dostavom obroka u kuću korisnika radnim danima u tjednu.

             Poludnevni boravak je socijalna usluga koja se pruža u trajanju do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava podmirivanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama korisnika. Uz dva obroka i stalnu stručnu podršku uključuje i prijevoz korisnika (u dolasku i povratku kući). Osim vlastitog dnevnog rasporeda i Programa rada korisnici usluge boravka, prema vlastitoj želji i mogućnostima, koriste i usluge koje se pružaju i organiziraju u sklopu dugotrajnog smještaja (radna terapija, rekreativni i kulturno zabavni sadržaji,…).

              Program Doma za odrasle osobe Motovun pod nazivom „Domski Band – glazbom protiv predrasuda“ pokrenut sa ciljem razbijanja predrasuda i destigmatizacije osoba sa mentalnim oštećenjima. Band čine korisnici i radnici Doma, njih ukupno 13, a djeluje od proljeća 2013. godine. Tijekom godine Band nastupa u domovima za starije i nemoćne, domovima za odrasle osobe, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, te u sklopu raznovrsnih programa i manifestacija u gradovima i  općinama diljem Istre i Hrvatske. U svom dosadašnjem radu Domski Band se predstavio na više festivala (Domosong, Pazin Retro festival, festival „Sedam dana stvaranja“, World music festivalu TradInEtno i Mini Folk Marathonu), uključio se u neke od humanitarnih akcija u lokalnoj sredini (Cuore aperto Buje, Društvo tjelesnih invalida Pazin, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Zdravi Novigrad – Cittanova sana, Društvo Crvenog križa Istarske županije), u više navrata nastupao je za korisnike domova za odrasle osobe (Dom Turnić, Dom Bjelovar, Dom Vila Maria, Dom Nedešćina, Dom Zemunik Donji, Dom Trogir), u domovima za starije i nemoćne osobe (Dom za starije Buzet, Dom  za starije osobe Poreč, Dom Alfredo Štiglić Pula, Dom Domenico Pergolis Rovinj, Dom za starije Atilio Gamboc Umag, Dom za starije osobe Novigrad, Dom za starije Ksaver Zagreb, Dom za starije Trnje Zagreb, Dom za starije Peščenica Zagreb, Dom za starije Zadar), u Centru za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov, te pratio kulturna i sportska događanja u svom okruženju (Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, u povodu obilježavanja Dana pješačenja Istarske županije, na međunarodnoj profesionalnoj biciklističkoj utrci 11. Istarsko proljeće, Festivalu volonterstva u Puli, u prigodi obilježavanja Svjetskog humanitarnog dana u Novigradu, Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Puli, Fešte od rožic u Savičenti, Dana cvijeća u Opatiji, prvomajske proslave u Vižinadi,…). U sklopu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Međunarodnog dana tolerancije Domski Band se predstavio u Dječjem vrtiću „Olga Ban“  Pazin, Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, Područnoj osnovnoj školi Motovun, Područnoj školi Karojba, Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin, Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji i Srednjoj školi Mate Balote Poreč.

              U 2017. godini Band je održao 35 javnih nastupa izvan Doma, izvedeno je 45 sati programa kojeg je vidjelo više od 3.000 gledatelja, a nastupio je u 10 domova socijalne skrbi, 5 škola i vrtića, za 4 udruga, na 4 festivala, te 12 drugih, raznovrsnih javnih manifestacija u lokalnoj zajednici.

              Program „Domski Band – glazbom protiv predrasuda“ sufinanciran je proteklih godina od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva kulture, Istarske županije, Grada Pazina, Grada Umaga, Grada Buja, Grada Poreča, Grada Pule, Grada Rovinja, Općine Brtonigla, Općine Fažana, Općine Funtana, Općine Gračišće, Općine Grožnjan, Općine Marčana, Općine Motovun, Općine Tinjan, Općine Višnjan, Općine Vižinada, Općine Vrsar, te više gospodarskih subjekata i donatora.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.