Mladi, zauzmite se za bolji Pazin! – kandidirajte se za Gradski savjet mladih

gradski_sm.jpgGradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grad Pazina.

Gradski savjet mladih Grada Pazina (dalje: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 14/07.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 22. listopada 2009. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

I.
Gradski savjet mladih Grada Pazina (dalje: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina.
Savjet mladih ima pet (5) članova i bira se na dvije (2) godine.

II.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
1) učenička vijeća,
2) udruge mladih i udruge koje se bave mladima koje su registrirane i koje djeluju na području Grada Pazina,
3) drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina.

III.
Kandidati za člana Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pazina u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

IV.
Prijedlog za kandidata daje se na propisanom obrascu u koji se unosi:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– ime i prezime, datum i godina rođenja, te prebivalište kandidata,
– obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
Uz prijedlog se prilaže: čitko ispisana lista s najmanje 10 potpisa mladih Grada Pazina u dobi od 15 do 29 godina; preslika osobne iskaznice ili drugi dokument koji dokazuje dob i mjesto prebivališta kandidata; izvadak iz registra udruga (za udruge) i izvadak o Upisu u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Pazinu (za ustanove), odnosno važeća odluka o osnivanju tijela organiziranja mladih (za učenička vijeća i druge oblike organiziranja mladih); potpisana izjava kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Savjeta mladih, a prema potrebi i druge podatke i dokaze kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih.
Nepravovremene, nepotpune i/li nepravilno sastavljene prijedloge, neće se razmatrati.

V.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina počevši od dana objave Javnog poziva, a najkasnije do četvrtka 19. studenog 2009. godine do 14,00 sati.

VI.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pazin, Komisija za izbor i imenovanja, 52000 Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, s naznakom «Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih».

VII.
Javni poziv objavit će se na oglasnim pločama grada Pazina, oglasnim pločama mjesnih odbora, na www.pazin.hr i u „Službenim novinama Grada Pazina“.

KLASA: 013-01/09-01/09
URBROJ: 2163/01-05-04-09-4
Pazin, 22. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

13 komentara na “Mladi, zauzmite se za bolji Pazin! – kandidirajte se za Gradski savjet mladih”

 1. stari napisao:

  Mladi bi kenjali o svemu i svačemu ali kad se treba angažirat i preuzet odgovornost nema ih nigde?

  1. wtf napisao:

   steta trosit potencijal mladih na ovakve savjete. onih malo ca su sposobni za ovakve stvari bolje da energiju trose u svojim udrugama,klubovima,skoli

   1. tomcub napisao:

    baš će se potrošit..

    Savjeti mladih osnivaju se na osnovi Zakona o savjetima mladih:
    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_23_869.html

    Država je omogućila mehanizam da se, ako ništa drugo, čuje glas mladih, a na njima je kako će to iskoristiti, iz zakona:

    U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
    – raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
    – raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade,
    – predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
    – predlaže predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te način rješavanja navedenih pitanja,
    – daje mišljenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
    – sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
    – izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
    – predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
    – skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
    – potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
    – predlaže predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
    – po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih te
    – obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

    1. wtf napisao:

     ovakve gluposti su rezultat nuspojava vezanih uz udruge za razvoj civilnog drustva. bolje da se šoldi koji se utroše na ovakve glupost daju nekemu kemu stvarno treba. tar u gradu je zaposlena osoba koja se brine za komunikaciju i proračune za udruge-mladi-grad i to dela sasvim korektno.

     bit ce vam jasnije o cemu pricam ako procitate ovaj tekst:
     http://www.glasistre.hr/istra/vijest/109635

     1. tomcub napisao:

      aha…na to ti ciljaš, ali ne treba se Gradsko vijeće mladih više vezivati uz takve projekte jer je ono sada regulirano zakonom pa nije više bitno na čije lobiranje, ali neće se na to trošiti šolde kako misliš, ove godine Grad je planirao 15000 kn za, kako to piše u proračunu “projekt gradsko vijeće mladih”, ali taj novac nije potrošen niti će se potrošiti do kraja godine, naravno, ako ne odluče taj novac ulupati u izvedbu ovih izbora – nadam se da neće,
      sve ove stavke gore iz članka koji opisuje djelokrug savjeta mladih ne iziskuju neka značajna financijska sredstva, možda tisuću do dvije tisuće kuna godišnje za kemiske, papir, sitni potrošni materijal i sl. a za 15000 kn bi trebali napraviti ohoho, a to je nepotrebno, jer, kako kažeš tu su udruge

      a vezano uz ovu Zakladu Civilno društvo Istra, ma to mi je sve jasno, još jedna “agencija” u nizu za uhljebljivanje ids-ovog kadra, koja koliko ono posto? većinu troši na samu sebe, ma zamisli 5 (pet) zaposlenih haha….

      Grad Pazin je ove godine njima namijenio 20.000,00 kn, ne znam da li je to i realizirano, a gledaj IDS tamo, IDS tu, kako to već ide, ne mogu ih odbiti,

      ali ali, nova godina – novi proračun… :)

     2. wtf napisao:

      a ko je to ugurao u zakon? te iste udruge, pa su time nabile obavezu gradu i poreznim obveznicima. kako se gradovi onda uglavnom ne zele baviti ovom tematikom na taj nacin onda angaziraju koga? opet te iste udruge koje onda potrose vecinu tog novca na volonterske dnevnice i putne troskove, a prakticni rezultati su nula, i manje od nule. ne mora to bit ni ids-ov kadar. ima tamo tih smartova i sl. ko u priči, a ima takvih programa još.

     3. tomcub napisao:

      slažem se, nije to samo ids-ov kadar, postoji cijela scena u hr koja je od toga napravila biznis, a praktična korist za društvenu zajednicu – jako mala, u vremenima kada su lovu dobivali od Sorosa, raznih ambasada i sl, nikom ništa, neka jesu, ali danas ti izvori presušuju pa su se bacili na proračune, bilo državni ili lokalne

 2. Galja napisao:

  Bravo dečki!

  Slušajući vas čovjek stječe dojam da je ids najveće zlo na svijetu i jedino što treba satrti u zemlju.

  1. wtf napisao:

   to se tomcub lovio ids-a, ja ne mislim da je to samo ids-ovski đir. ali da, ovakav ids je samo jedno od stvari koje treba satrti u zemlji.

   1. Galja napisao:

    Slažem se. Sve ostalo funkcionira u redu i mislim da uglavnom jedino ids treba zgaziti. Kad se kreće u lov?

    1. wtf napisao:

     izgleda da imaju i nepismene u svojim redovima. citas ti? jedno od stvari, ne jedino… nije tema, ali nek ti bude,..promjene su zapocele, niste primjetili? hmm cudi me,pogotovo u pazinu.. ukorijenjene stvari se mijenjaju sporo.. ali kad pukne.. vid bandića,puko!

 3. nekadmlad napisao:

  Sutra u 14, dakle, ističe rok. Nadam se da će biti prijava, jer nas samo mladi moru spasit.

 4. Galja napisao:

  :-))))
  Čovik, otkud si iz naftalina izvuko ovu izjavu! :-)

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.