NAIZGLED NEUSPJEŠNA SADNJA NA GORTANOVOM BRIJEGU; Hrvatske šume: Uspjeh sadnje veći je od 50 posto

Nedavno smo obišli južnu padinu Gortanovog brijega, nasuprot asfaltne baze u Pazinu, na kojoj su prije dvije i pol godine Hrvatske šume odlučili posjeći 6,82 hektara šume zbog postupnog sušenja i propadanja sve većeg broja stabala.

Većinom se radilo o hrastu ceru, a zatim i ostalim vrstama poput hrasta medunca, običnog i bijelog graba, crnog jasena i klena. Sječom je dobiveno 957 kubičnih metara drva koja su klasificirana kao ogrjevno drvo, te su najvećim dijelom prodana lokalnom pučanstvu za potrebe grijanja. Odmah su tada Hrvatske šume posadili više desetaka tisuća sadnica hrasta cera (Quercus cerris) koje su smjestili u polipropilenske štitnike zbog smanjenja negativnog djelovanja korova i štete od divljači, kako nam je tada bilo objašnjeno.

Ono što nas je frapiralo tijekom sadašnjeg obilaska lokaliteta je da se nestručnom oku čini da je sadnja u potpunosti propala, jer u desetak štitnika za sadnice u koje smo zavirili nismo ugledali nijednu sadnicu ili je ona bila potpuno suha. Na mnogim je mjestima prostor sadnica već zauzelo šipražje. Takva bi propala sadnja značila da su u svrhu pošumljavanja, što je svakako pohvalno, utrošena velika javna financijska sredstva uzalud. Stoga smo kontaktirali Hrvatske šume koje su naše zaključke potpuno demantirali.

– Na lokaciji Gortanov brijeg, u gospodarskoj jedinici Motovun, odsjek 35h, gdje je 2016. godine dogodilo pošumljavanje u sklopu radova sanacije i obnove, uspjeh sadnje veći je od 50 posto. Uspjeh sadnje kontinuirano se prati svake godine tijekom trajanja vegetacije, te će slijedeće praćenje uslijediti nakon početka vegetacijskog razdoblja, kažu iz odnosa s javnošću Hrvatskih šuma. Štoviše, iz Hrvatskih šuma su nas pozvali da se s početkom vegetacijskog razdoblja na licu mjesta uvjerimo u sumnje oko neuspjele sadnje što smo prihvatili. (A.D.)

https://www.glasistre.hr/pula/sadnja-u-potpunosti-propala-u-desetak-stitnika-za-sadnice-nema-nijedne-ili-je-potpuno-suhahrvatske-sume-uspjeh-sadnje-veci-je-od-50-posto-584593

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2023.