Najvažniji projekt sportska dvorana

Lokacija od koje se odustalo za gradnju dvoraneLanjski je pazinski proračun rebalansom bio smanjen sa 73,0 na 54,143 milijuna kuna, a ovogodišnji je opreznije planiran negdje bliže donjoj granici tog prilično širokog raspona: sa 60,7 milijuna kuna manji je od prošlogodišnjeg za 18 posto. Županijske i državne potpore u njemu sudjeluju s 8,9 milijuna kuna, odnosno s petnaestak posto.
Da se ne stekne kriva slika, tim su iznosom obuhvaćene i uobičajene državne kapitalne potpore za školstvo te redovan rad Dnevnog boravka za starije osobe. Gradonačelnik Renato Krulčić prioritetnim ovogodišnjim gradskim projektom smatra početak izgradnje gradskoškolske sportske dvorane i proširenje zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile. Svojedobno je bilo u Pazinu dosta polemika oko lokacija i statusa te dvorane, čak je i javno bio predstavljen projekt dvorane locirane pokraj Spomen doma, no nova inačica projekta vraća dvoranu na njeno staro mjesto, uz samu školsku zgradu.

Te su se “nove okolnosti” stopile u zasad idejnom projektu prema kojem bi nova građevina u suterenu imala sportsku dvoranu “toplom vezom” povezanu sa školom. Grad planira tijekom ove godine kupiti zemljište te do kraja godine dovršiti glavni projekt i ishoditi sve potrebne dozvole. Konkretni radovi počeli bi u 2011. godini, i potrajali bi dvije-tri godine, ovisno o modelu financiranja.

Među ostalim prioritetima Krulčić ističe pripreme za izgradnju nove osnovne škole u Starom Pazinu, s čim će se početi čim Vlada odobri dogovoreni preustroj mreže škola na Pazinštini. Medu naslijeđenim prioritetima još se uvijek “vuče” Dom umirovljenika: ove će se godine o gradskom trošku izgraditi pristupna cesta, a gradnja same ustanove još je uvijek neizvjesna. Ukoliko ove godine napokon stigne rješenje Ministarstva pravosuđa o ustupanju zemljišta pokraj autobusnog kolodvora, prema već odavno napravljenom projektu napokon bi se izgradila i pristojna kolodvorska zgrada.

Ove se godine možda konačno riješi i sudbina središta grada – nakon javne rasprave izrađuju se glavni projekti za uređenje Trga slobode, Parka velikana, i manjeg poslovnog kompleksa između njih. Očekuje se natječajem doći do koncesionara koji bi izgradio i kasnije koristio taj poslovni objekt, a trg i park rješavat će se u kasnijim fazama. Medu važnijim gradskim projektima ističe se zaživljavanje poslovnih zona. Krulčić najavljuje skoru objavu novog paketa antirecesijskih mjera kojima bi glavni cilj bio poticanje investicija u poslovnim zonama i nova zapošljavanja u tim objektima.
U oblasti društvenog života pazinski gradonačelnik najavljuje održavanje kontinuiteta najvažnijih gradskih manifestacija, od skorih Dana meda pa do Dana grada u lipnju i Rima u kolovozu. Novi će ovogodišnji pazinski događaj biti božićni sajam na Trgu Kristijana Ladavca. Pri kraju je i usklađivanje s novim zakonskim ustrojem TZ-a, u čemu je napokon dobivena suglasnost HTZ-a za opstanak Turističke zajednice središnje Istre, i potvrđeno da Pazin ne mora imati posebnu gradsku turističku zajednicu.

Na pitanje kakvom se dosad pokazala, i kakva bi mogla biti buduća kohabitacija između gradonačelnika kojeg podržava koalicija IDS-SDP-HNS, i većine koju u Gradskom vijeću čine HDZ, Nezavisna lista Valtera Milohanića i nezavisni vijećnik Renato Kalac, gradonačelnik Krulčić odgovara: “Prilično sam zadovoljan radom i gradske uprave i Gradskog vijeća. Prije svake sjednice važnije se teme usuglašavaju sa strankama i listama, a nadam se da ćemo i ubuduće zajednički raditi na gradskim projektima. Politikom se treba baviti u predizborno vrijeme, a nakon izbora trebamo svi zajedno zasukati rukave”. O štednji gradonačelnik kaže: “U proračunu smo za deset posto smanjili materijalne rashode, i maksimalno štedimo u svemu, od uredskog materijala i telefona do energije, iako se dogodi da povećanje cijena energenata pojede ušteđeni iznos. Međutim, i u manje kriznim vremenima Pazin je bio štedljiv i funkcionirao po načelu dobrog gospodara”.

Valter Milohanić, nositelj Nezavisne gradske liste: – Predložili smo povećanje sredstava za socijalne programe za 210 tisuća kuna da bi se realizirao program demografske politike, a radi se o naknadama za novorođenu djecu te besplatan vrtić i marendu u osnovnoj školi za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Predložili smo i 40 tisuća kuna za program besplatnog wireless interneta za građane te povećanje sredstava za gradsku manifestaciju Dani Julesa Vernea, i sve je prihvaćeno na Gradskom vijeću. Poteškoće u ostvarenju proračuna vidim u priljevu sredstava od poreza i doprinosa, kao od dotacija županije i države.

Suradnja s izvršnom vlasti je takva da smo mi vjetar u leda gradonačelniku i da smo usvajanjem proračuna dali zeleno svjetlo za ostvarenje zacrtanih programa javnih potreba u području školstva, kulture, sporta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Očekujemo racionalan pristup ostvarenju proračuna te štednju i racionalizaciju, jer je postojeći dug raznim dobavljačima od osam milijuna kuna za milijun i pol veći nego prošle godine.

Stjepan Gabrić (HDZ): – U ovu kombinaciju (koaliciju HDZ-a, Nezavisne liste Valtera Milohanića i nezavisnog vijećnika Renata Kalca koja sa sedam vijećnika ima većinu u Gradskom vijeću) ušli smo vrlo iskreno i dobronamjerno, i mislimo da samo tako možemo biti od koristi Gradu. I nama je trebalo vremena za uhodavanje. Očekujemo i više inicijativa od gradonačelnika, da se neke stvari raščiste prije, a ne tek na sjednicama Gradskog vijeća. U ovogodišnjem proračunu nismo imali neke bitnije intervencije, stalo nam je da se godina izgura, a ne da cjepidlačimo. Inzistirali smo da se sportskoj dvorani promijeni lokacija i osigura školsko-gradski status, i izgleda da se to dobro razvija. Vidimo kakva je godina, teško je bilo što jamčiti, ali mi dvoranu smatramo najvažnijim projektom, a učinit ćemo za njenu izgradnju i sve što budemo mogli po našoj stranačkoj vertikali. Svi znamo da je proračun nategnut pet-šest milijuna kuna jer teško će se željeni novac namaknuti planiranom prodajom zemljišta i sigurno će doći do rebalansa. Gradskoj izvršnoj vlasti bismo savjetovali da projekte rješava jedan po jedan, a ne da se sredstva rasipaju na njih nekoliko.

Davor Šišović
Glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.