Natječaj za obnovljive izvore energije u Pazinu

2Grad Pazin raspisao natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Pazina. Na natječaj se mogu aplicirati troškovi nastali nakon 12. prosinca 2012.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika sredstava radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Grad Pazin je, osvojivši najbolji rezultat među svim gradovima, ostvario pravo na korištenje sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 792.000,00 kuna, dok je Proračunom Grada Pazina za 2013. i Projekcijom proračuna Grada Pazina za 2014. godinu osigurano ukupno 200.000,00 kuna. Nastavno na donesenu odluku, Grad Pazin je raspisao Natječaj za javno prikupljanje ponuda na području Grada Pazina.

Natječaj je otvoren od 22. travnja do 6. lipnja 2013. godine.

Natječaj će obuhvatiti ugradnju 50 sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Pazina od čega: 30 sustava sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora, 5 sustava sa dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje, 15 sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje.

Opravdani troškovi nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u kućanstvima bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 49,60% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 14.880,00 kuna po kućanstvu. Iznos u visini od 39,60%, odnosno do najvećeg iznosa od 11.880,00 kuna biti će sufinanciran sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostali iznos u visini od 10,00%, odnosno do najvećeg iznosa od 3.000,00 kuna biti će sufinanciran sa strane Grada Pazina.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pazina i koje ulažu vlastita sredstva u projekt. Potrebno je naglasiti kako u obzir za apliciranje na natječaj za sufinanciranje, dolaze i troškovi nastali nakon 12. prosinca 2012. godine, odnosno nakon dana objave natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim projektom želi se ostvariti nekoliko ciljeva, među ostalim podići svijest građana o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, potaknuti građane na primjenu obnovljivih izvora energije u vlastitom domu, povećati broj kućanstava koji kao energente za grijanje i pripremu tople vode koriste obnovljive izvore energije, potaknuti investicije u obnovljive izvore energije, smanjiti emisiju onečišćujućih tvari u okoliš i potrošnju fosilnih goriva, te povećati gospodarske aktivnosti (dobava, ugradnja i održavanje sustava za grijanje i pripremu tople vode).

Uvjeti natječaja s pripadajućim obrascima te popis kompletne dokumentacije koju je potrebno priložiti nalazi se na internet stranicama Grada Pazina www.pazin.hr, a može se podignuti i osobno u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.

Prijava se u skladu s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili putem pošte u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52 000 Pazin
.
Uz naznaku: Ne otvaraj – Prijava na „Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina“

Zadnji rok za podnošenje prijava je 6. lipnja 2013.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.