Natječaj za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina

2Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Pazin je ostvario pravo na korištenje sredstva Fonda kojim se sufinancira 50% troškova nabave materijala i izvođenja pripadajućih radova u svrhu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina.

Opravdani troškovi projekata povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50,00% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kuna po kućanstvu. Iznos u visini od 40,00%, odnosno do najvećeg iznosa od 30.000,00 kuna biti će sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostali iznos u visini od 10,00%, odnosno do najvećeg iznosa od 7.500,00 kuna biti će sufinanciran sa strane Grada Pazina.
Nastavno na donesenu odluku i potpisan ugovor s Fondom, Grad Pazin je raspisao Natječaj za javno prikupljanje ponuda na području Grada Pazina.

Natječaj je otvoren od 1. kolovoza do 16. rujna 2013. godine, s mogućnošću ponovnog otvaranja Natječaja do utroška planiranih sredstava

Pod opravdanim troškovima ulaganja u projekte za koje se raspisuje ovaj Natječaj podrazumijevaju se troškovi nabave opreme i izvođenja pripadajućih radova nastalih nakon 12. prosinca 2012. godine odnosno nakon dana objave natječaja Fonda u „Narodnim novinama“, a koji svojom namjenom i funkcijom pridonose povećanju energetske učinkovitosti.

Projekt može obuhvaćati jedan ili više opravdanih troškova navedenih u nastavku:

1. Zamjena postojeće stolarije i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije prema sljedećim karakteristikama:
a) Koeficijent prolaska topline za stakleni dio prozora mora iznositi U ≤ 1,1 W/m2K,
b) Koeficijent prolaska topline za cijeli prozor mora iznositi U ≤ 1,4 W/m2K.
2. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice prema sljedećim karakteristikama:
a) Koeficijent prolaska topline za vanjski zid mora iznositi U ≤ 0,25 W/m2K,
b) Koeficijent prolaska topline za krov, strop prema negrijanom prostoru mora iznositi U ≤ 0,20 W/m2K.

Uvjeti natječaja s pripadajućih obrascima te popis kompletne dokumentaciju koju je potrebno priložiti nalazi se na internet stranicama Grada Pazina www.pazin.hr a može se podignuti i osobno u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.

Prijava se u skladu s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili putem pošte u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52 000 Pazin,
Uz naznaku: Ne otvaraj – Prijava na „Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa „Povećanje energetske učinkovitosti (EnU) u obiteljskim kućama na području Grada Pazina““

Zadnji rok za podnošenje prijava je 16. rujna 2013.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.