Nezavisni povodom izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina

NezavisniIzvješće s konferencije za medije Nezavisne liste Valtera Milohanića održane 11.5.2011. povodom izbora za Vijeća mjesnih odbora.

U sklopu ostvarivanja jednog poglavlja programa Nezavisne liste Valtera Milohanića, a to je „sudjelovanje građana“, predložili smo kandidaturu Nezavisne liste za izbor za Vijeće mjesnog odbora Pazin, čija je nositeljica Patricia Antolović.

Odlučili smo se za kandidiranje osoba koje nisu članovi Gradskog vijeća Grada Pazina jer smatramo da ne treba gomilati funkcije kao što to rade neke druge liste, čiji su kandidati istovremeno članovi Gradskog vijeća, Mjesnog odbora Pazin, i raznih drugih gradskih odbora. Gomilanjem funkcija, smanjuje se kvaliteta rada, dolazi do zasićenja, a time do nekvalitetnog funkcioniranja, čime se odstupa od temeljne pretpostavke radi koje se i bavimo politikom, a to je da Grad bude servis svojih građana. Obzirom da je mjesni odbor po svojoj ulozi korektivni faktor lokalnim tijelima – predstavničkoj i izvršnoj vlasti, smatramo da treba biti zaštićen od isključivog političkog odlučivanja, i baš zato smo išli za tim da se ne spajaju funkcije članstva u vijeću mjesnog odbora i gradskom vijeću, jer se na taj način pridonosi nepristranosti u radu, poštivanju zakonitosti i razvoju mjesne samouprave općenito. Osim toga kod stvaranja kandidacijske liste nastojali smo, u skladu sa suvremenim tendencijama, podjednako imati zastupljena oba spola, kao i predstavnika nacionalne manjine.

Mjesni odbori funkcioniraju tako da putem njih građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o onim lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Građani mogu putem vijeća mjesnog odbora utjecati na rad tijela lokalne jedinice, odnosno svojim prijedlozima i inicijativama, pomoći predstavničkoj i izvršnoj vlasti da prepoznaju primarni interes i potrebe lokalnog stanovništva prilikom donošenja političkih odluka.

Vijeće mjesnog odbora na temelju potreba građana donosi programe rada koje možemo nazvati „Godišnji plan rada“ i „Mandatni plan rada“, ti programi se prezentiraju gradonačelniku koji je zadužen da ih prouči i predloži za uvrštenje u gradski proračun, a prijedlog proračuna razmatra i izglasava gradsko vijeće grada Pazina. Sami materijali sa sjednica MO-a i financijski planovi MO-a ne dolaze izravno na ruke vijećnika te ih gradsko vijeće kao takve ne razmatra. Ignoriranje rada MO-a od strane izvršne vlasti dovelo je do toga da se u MO Trviž nije oformila niti jedna lista, a u prošlom mandatu je bila samo jedna i to nezavisna. Kao što smo na sjednici gradskog vijeća u studenom prošle godine imali prilike čuti od predsjednika MO Pazin, izvršna vlast na čelu sa gradonačelnikom očito ignorira zahtjeve MO Pazin, što pokazuje neefikasnost sadašnjeg MO Pazin, a pogotovo gradonačelnika, jer su se izveli tek neki od planiranih radova i to sada na kraju četverogodišnjeg mandata, što se prikazuje kao veliki uspjeh prije novih izbora.

Kao gradski vijećnici i do sada smo se često bavili pitanjima kojima se inače bave mjesni odbori, što ćemo činiti i ubuduće, ali ćemo i konstantno pridonositi tome da uloga mjesnog odbora Pazin ojača i ostvaruje svoju primarnu funkciju – prepoznati neposredne probleme građana i uzeti ih u obzirom prilikom donošenja političkih odluka.

Pozivamo sve glasače da izađu na izbore u nedjelju 22.05.2011. godine i podrže Nezavisnu listu mjesnog odbora Pazin jer smatramo da se kroz rad MO-a ostvaruje temeljna i prava direktna demokracija.

3 komentara na “Nezavisni povodom izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina”

 1. Stabel napisao:

  Korektno, ali nedostaje popis zadataka koje treba uraditi ako dobijete većinu.
  Nedostaje je Vam energičnosti i perfidnosti u kampanji. Učite malo od trojke Š-K-Č.
  Puno uspjeha.

 2. towanda napisao:

  Biti perfidan znači izgubiti smisao. U posljednja tri tjedna je trojka Š-K-Č naglo živnula, pa se “postavljaju nove ograde” u vrijednosti od 95.000,00 kn, pa je “započelo opločenje ulice na Buraju” u vrijednosti od 57.000,00 kn, pa je za sutra najavljena press konferencija na temu “početak investicije – proširenje groblja Moj mir”. To se zove manipulacija. Pa ako građani nisu u stanju to prepoznati, poslužiti ću se starom izrekom koja kaže da “narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje”.

 3. bf napisao:

  Pametno zboriš i imaš dobre i kategoričke stavove! To je više nego dovoljno kvalifikacija da se (ako nisi “nagomilan” funkcijama) javiš na volontersku funkciju u MO i živahno, pocupkujući, s ogromnim osmijehom na licu, preuzmeš sve što ti se pruži od obaveza i – radiš. A mi ćemo ovdje s guštom sr* radio ti ovako ili onako. :-) NHF
  Iako se slažem s opisom pojma “perfidan”, smatram da ovdje nije primjeren.

  p.s. Ke kažin ste napravili u članku s ogradama… Stvarno nemate ništa pametnije?

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.