Ni udruge više ne mogu besplatno u općinske prostore

Upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Svetvinčenta djelomično je učinkovito, dijelom i zbog toga što jedan poslovni prostor Općina nije dodijelila u skladu s pravilima – da se iščitati iz izvješća državne revizije o gospodarenju općinskim nekretninama, a koje je savičentsko Općinsko vijeće primilo na znanje na sjednici u utorak. Općinska uprava, pak, iako je prihvatila primjedbe, opravdava se da je poslovni prostor dan na korištenje udruzi prije donošenje Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Prema toj uredbi, najam prostora po komercijalnim uvjetima odnosi se i na udruge koje se financiraju iz općinskog proračuna.

Lovcima škola u Štokovcima

– Ta se primjedba odnosi na to što smo lovačkom društvu dodijelili zgradu škole u Štokovcima, što po novom Zakonu o udrugama iz 2015. godine više nije moguće. Kada smo im na korištenje ustupili prostor sve je bilo u skladu s propisima, a u međuvremenu se to promijenilo. Sada se i udrugama prostor može dodijeliti isključivo po komercijalnim uvjetima. To nije dobro, pogotovo kada su u pitanju udruge poput KUD-ova, vatrogasaca i slično, ali to je tako i moramo prihvatiti ovakav nalaz. Kada lovcima istekne petogodišnji ugovor, negdje za dvije godine, raspisat ćemo natječaj po komercijalnim uvjetima, a pitanje je hoće li oni na taj način i dobiti prostor, objasnio nam je načelnik Savičente Dalibor Macan. Udruga, odnosno lovci, uložili su značajna sredstva u adaptaciju i opremanje prostora koje će ostati u vlasništvu i na korištenje Općini nakon isteka ugovara, napominju iz Općine.

Revizija navodi i da Savičenta ne raspolaže cjelovitim podacima o stvarnom stanju svoje imovine, da u poslovnim knjigama nije evidentiran dio imovine, da ne poduzima dodatne aktivnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te da nije donijela strategiju i godišnje planove vezane uz gospodarenje imovinom. Općina prihvaća preporuke Državnog ureda za reviziju i navodi da će nastaviti s popisom i uknjižbom vlasništva nad svim nekretninama i ispraviti ostale nedostatke.

Općinski prihodi vidno opadaju

A kakvo je zapravo stanje s općinskim nekretninama? Prema nalazu revizije s konca 2014., zadnje cjelovite godine kojom se bavila, Svetvinčenat je raspolagao s 20 poslovnih prostora površine 1.612 kvadrata, sedam stanova od ukupno 350 kvadrata i zemljištem površine veće od 7,1 hektar. Od 2012. do 2014. godine od zakupa poslovnog prostora ostvaren je prihod od 564 tisuće kuna, a od prodaje zemljišta gotovo 1,5 milijuna kuna. Od zakupa je u 2014. prikupljena 151 tisuća kuna, a od prodaje zemljišta 256 tisuća, što je bitno niži prihod nego po istim stavkama ostvaren prethodne dvije godine.

Stanarina besplatna prve četiri godine

Do kraja 2014. godine Općina je od 20 poslovnih prostora četiri koristila za svoje potrebe, a 12 ih je dala u zakup putem javnog natječaja. Uz onaj jedan što je pripao lovcima, još su dva koristili proračunski korisnici općine i države bez zakupa, a jedan je bio prazan, kao neuvjetan za izdavanje. Što se stanova tiče, od njih sedam tada ih je četiri bilo u najmu sa slobodno ugovornom najamninom, jedan je dan na korištenje liječniku obiteljske medicine, jedan je bio u bespravnom korištenju, a jedan izvan upotrebe. Općina je u skladu sa socijalnom politikom odlučila da su prve četiri godine najma stana besplatne, a stanarina se računa i naplaćuje od pete godine.

glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.