Novosti u vezi nadoknade štete u slučaju proglašenja elementarne nepogode

2Nadoknada šteta poljoprivrednicima na područjima gdje je proglašena elementarna nepogoda regulirana je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN broj 73/97) i Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (NN broj 96/98).

Budući da štete nastaju u svim sektorima i područjima djelovanja i na imovinu građana, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda pokrenulo je izradu Registra šteta za Republiku Hrvatsku kojim će se upotpuniti Registar šteta za poljoprivredu uspostavljenog u siječnju 2014. godine. Registar šteta će sadržavati evidenciju svih prijavljenih šteta na području proglašenja elementarne nepogode, a biti će u primjeni od početka iduće godine.

U tijeku je i izrada prijedloga novog Zakona o elementarnim nepogodama koji bi trebao biti primjereniji sadašnjim i budućim gospodarskim i socijalnim odnosima te materijalnim mogućnostima.

Po pitanju nadoknade šteta u sektoru poljoprivrede izvan postojećeg Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda primjenjivati će se slijedeće mjere:

1. Mjere iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Stupanjem u punopravno članstvo EU, Hrvatskoj se otvorila mogućnost korištenja sredstava u okvirima Zajedničke poljoprivredne politike. U sklopu Programa, potpore će se od 2015. godine moći ostvariti temeljem:

1.1. Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Osnovni uvjeti:

– Elementarna nepogoda nastala nakon 1.1.2014.
– Korisnici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su izgubili više od 30% poljoprivrednog potencijala
– Ulaganja u obnovu, a ne nadoknada štete izgubljene proizvodnje

1.2. Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Osnovni uvjeti:

– Subvencioniranje premije za osiguranja protiv ekonomskih gubitaka uzrokovanih različitim nepovoljnim čimbenicima
– Uništeno više od 30% prosječne godišnje proizvodnje

2. Nacionalne mjere

2.1. Potpore osiguranju od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

Ove potpore isplaćuju se sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (NN broj 33/12) i Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN broj 120/12 i 136/12). Potpora se isplaćuje jednokratno nositelju poljoprivrednog gospodarstva za osiguravajuće razdoblje iz prethodne godine.

2.2. Državne potpore

Državne potpore uvedene nakon ulaska u EU moraju biti u potpunosti usklađene s EU propisima, a mogu ih dodjeljivati općine, gradovi i županije, kao i sva tijela koja raspolažu proračunskim sredstvima nakon odobrenja Ministarstva poljoprivrede, odnosno Europske komisije.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.