Gradsko vijeće raspravljalo o mreži osnovnih škola Pazinštine

Prijedlog nove mreže predviđa razbijanje dosadašnje Osnovne škole Vladimira Nazora na više manjih škola. Vijeće je prihvatilo prijedlog mreže škola na Pazinštini u dijelu spajanja Područne škole Tinjan i Područne škole Sv. Petar u Šumi u jednu ustanovu i spajanju Područne škole Karojba i Područne škole Motovun u jednu ustanovu za koje osnivačka prava preuzima Istarska županija.

Ostalo je otvoreno pitanje škole u Lupoglavu za koju Gradonačelnik predlaže da bude samostalna ustanova s obzirom na otežane uvjete rada budući da je riječ o brdsko – planinskom i slabo prometno povezanom području. Odbor za društvene djelatnosti predlaže da se preispita formiranje nove ustanove od sadašnje Područne škole Lupoglav, Područne škole Roč i Lanišće kao samostalne ustanove s posebnim statusom.

Glavna rasprava odnosila se na prijedlog o osnivanju dvije školske ustanove – OŠ Stari Pazin i OŠ Vladimira Nazora Pazin i to prije nego se izgradi školska zgrada na Starom Pazinu što je prijedlog Gradonačelnika.

Prijedlog Odbora za društvene djelatnosti je da Osnovna škola Vladimira Nazora nastavi djelovati kao jedinstvena ustanova sastavljena od Matične škole Pazin i Područnih škola Trviž, Kašćerga, Gračišće, Cerovlje i Gologorica, a da se preustroj u skladu s važećim državnim pedagoškim standardom i potrebama u odgoju i obrazovanju izvrši kada se za to stvore uvjeti i potreba – odnosno broj djece i izgradnja novih objekata.

Naime postojanjem dvije ustanove u jednoj matičnoj zgradi u Pazinu, kako se navodi u prijedlogu, imali bi dva ravnatelja, dva računovodstva, tajnice itd. Tehnički bi postojala mogućnost da svaka od tih ustanova radi u jednoj smjeni i time ispunjava pedagoške standarde na papiru odnosno rad u jednoj smjeni (u pedagoškom standardu ne piše da to mora biti jutarnja smjena) te ne bi bilo potrebe za povećanjem kapaciteta škole.

Kako je po prijedlogu Gradonačelnika materijal išao na prvo čitanje pisani prijedlozi, sugestije i primjedbe na Prijedlog škola na Pazinštini dostavljaju se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti najkasnije do petka 20. kolovoza 2010. godine.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.