Nužna hitna sanacija cesta na Kanalu i u Kaldiru, Županija godinama zapostavlja Motovun

Općina Motovun traži od Županijske uprave za ceste hitnu sanaciju cesta na Kanalu i u Kaldiru. Županijska uprava za ceste neprestano zaobilazi Općinu Motovun zbog čega su ceste u katastrofalnom stanju.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Motovun vijećnici su usvojili Rezolucija kojom ukazuju na potrebu hitne sanacije dijelova županijske ceste 5007 u naselju Motovun, Ulica Kanal kod kućnog broja 14, te na sanaciju dijelova županijske ceste u MO Kaldir. Obje prometnice su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Istarske županije.

U rezoluciji stoji kako je u Ulici Kanal kod kućnog broja 14 oštećen kolnik, odnosno izdignut asfaltni sloj, te je došlo do propadanja šahta pa se po navedenom dijelu kolnika ne može se prometovati.

– Razlog oštećenja je nestručno i loše izgrađen sustav oborinske odvodnje u ulici Kanal. U srpnju 2015. godine rekonstruirana je postojeća prometnica u Motovunu, cesta u ulici Kanal od marketa „Pavatcommerc” pa do izlaska iz Motovuna u smjeru Pazina neposredno uz restoran „Conviva” u dužini od cca 400 m. Izvođač radova bila je tvrtka „Ceste” d.o.o iz Pule, a investitor Županijska uprava za ceste Istarske županije. Projektnu dokumentaciju i izvođenje radova na oborinskoj odvodnji financirale su u istim omjerima Županijska uprava za ceste istarske županije i Općina Motovun, a iznos cijelog projekta i izvođenja radova oborinske odvodnje iznosio je 448.268,36 kuna. Zbog loše odrađenog projektiranja i izgradnje oborinske odvodnje, prilikom većih oborina dolazi do poplavljivanja prometnice, te susjednih stambenih i gospodarskih objekata uz prometnicu u ulici Kanal.

Zbog navedene situacije općina Motovun prima brojne pritužbe ogorčenih stanovnika, a posebno stanara u dijelu ulice Kanal koji zbog lošeg projektiranja i izvođenja radova na sustavu oborinske odvodnje trpe velike materijalne štete na svojim stambenim i gospodarskim objektima. Posebno teška i alarmantna situacija je na gospodarskom objektu agrarije Koraca M d.o.o. koja prilikom svake veće kiše trpi poplave u svojim gospodarskim objektima i oko samih objekata.

Iako je prema zakonu o komunalnom gospodarstvu jedinica lokalne samouprave zadužena za održavanje sustava oborinske odvodnje, u ovom konkretnom slučaju Općina Motovun bila je suinvestitor sa Županijskom upravom za ceste Istarske županije. Posebno je bitno naglasiti da je ŽUC samostalno izradilo projektnu dokumentaciju i izabrao izvođača radova. Stoga Općinsko vijeće Općine Motovun smatra kako je Županijska uprava za ceste Istarske županije u potpunosti odgovorna, a samim time i obavezna po hitnom postupku ukloniti navedene manjkavosti koje su nastale zbog lošeg projektiranja sustava oborinske odvodnje, te sanirati oštećeni kolnik do čijeg je oštećenja došlo iz istog razloga, stoji u Rezoluciji.

Rezolucijom se traži i hitna sanacija dijelovi županijske ceste Meloni – Laze i to u mjestu Kaldir, u zavoju kod mjesnog groblja gdje je cesta potpuno uništena, sustav kanala uz cestu se ne održava, te neprestano dolazi do izlijevanja oborinskih i izvorskih voda po kolniku što stvara probleme i veliku opasnost za sudionike u prometu, posebno zimi kad zbog niskih temperatura zraka dolazi do poledice zbog čega je potrebna hitna sanacija. Kao i za dio cesta nakon mjesnog groblja, koja vodi u samo mjesto Kaldir gdje je asfalt u potpunosti dotrajao, a na kolniku su nastale duboke rupe koje nitko ne sanira.

Potom u mjestu Lazi gdje je kao posljedica nerješavanja i nesanacije višegodišnjeg problema, unatoč upozorenjima od strane Općine Motovun, došlo do stvaranja klizišta čime je u opasnost dovedena obiteljska kuća te nekoliko susjednih objekata zbog čega je potrebna hitna intervencija i sanacija.

Dio lokalne ceste koja vodi prema mjestu Štefanići: 2015. godine nakon propadanja ceste, ŽUC je djelomično sanirao dio kolnika, međutim sanacija nije izvršena do kraja zbog čega je, navode, prometovanje otežano i opasno za sve sudionike u prometu, a posebno za autobuse sa školskom djecom te turističkih autobusa do agroturizma u selu Štefanići. Osim što je cesta opasna za prometovanje, nebrigom za spornu cestu zakida se i razvoja gospodarstva u selima koja koriste navedenu prometnicu.

Zbog nedovoljnog održavanja cesta na području MO Kaldir u Općini Motovun, a u nadležnosti ŽUC-a, ceste ubrzano propadaju kako zbog neodržavanja samog kolnika tako i zbog neodržavanja kanala uz njih. Posljedica toga su česti odroni i propadanja cesta, izlijevanje vode po kolnicima što predstavlja dodatnu veliku opasnost u prometu posebno zimi zbog stvaranja poledice.

Lokalno stanovništvo s pravom negoduje, kako zbog otežanog prometovanja koje utječe na njihovu egzistenciju tako i zbog velike opasnosti u prometu zbog navedenih razloga. Zbog svega navedenog Općinsko vijeće Općine Motovun ovom rezolucijom ukazuje Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potrebu za hitnom sanacijom navedenih dijelova ceste, zaključuju u rezoluciji.

Vijećnici su također donijeli Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun te Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Motovun, odnosno za obnovu krova i pročelja renesansne kule u iznosu od 100 tisuća kuna.

Općinski načelnik će s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopiti ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za navedeni projekt.

Prihvaćeno je da se posao zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Motovun povjeri poduzeće Istarske ceste d.o.o. iz Pule, kao najpovoljnijem ponuditelju, a s kojim će se sklopit ugovor o godišnjem obavljanju radova za 2016. i 2017. godinu. Vijećnici su usvojili i Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Motovun za razdoblje od 2016 do 2020. godine, izvijestili su iz Motovuna.

ipress.rtl.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.