Obavijest roditeljima prvih razreda osnovne škole s područja Grada Pazina vezan uz sufinanciranje udžbenika

Na temelju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 58/16. i 15/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 602-02/17-01/19, URBROJ: 2163/01-01-01-17-2 od 31. kolovoza 2017. godine, sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2017./2018.

Da bi ostvarili pravo roditelj – podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2017./2018. (dalje: Zahtjev) i učenik za kojeg se podnosi Zahtjev moraju imati prebivalište u Gradu Pazinu.

Ispunjeni obrazac Zahtjeva može se predati putem razrednika u Osnvonoj školi Vladimira Nazora Pazin i pisarnici Grada Pazina do 30. rujna 2017. godine na adresu:

Grad Pazin,
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,
Družbe Svetog Ćirila i Metoda 10,
52000 Pazin

Uredovno radno vrijeme Pisarnice Grada Pazina za rad sa strankama je utorkom od 8 do 10 i od 12 do 16 sati, te srijedom i petkom od 8 do 10 i od 11 do 13 sati.
Na temelju zaprimljenih i obrađenih Zahtjeva financijska sredstva u iznosu od 500,00 kuna po učeniku biti će uplaćena na tekući račun roditelja- podnositelja Zahtjeva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za eventualne dopunske informacije možete se obratiti nadležnom službeniku na e-mail adresu: [email protected][email protected].

pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.