Obavljeni geotehnički istražni radovi na lokaciji budućeg Doma za starije osobe Pazin

Na lokaciji budućeg Doma za starije osobe Pazin (unutar Društvenog centra Veli Jože Pazin) početkom ovog tjedna tvrtka Geotech d.o.o. iz Rijeke s kojom je Grad Pazin 31. kolovoza 2018. godine sklopio Ugovor, obavila je geotehničko i inženjersko geološko istraživanje.  Na terenu je napravljeno 5 bušotina, iz kojih su uzeti uzorci jezgre od ukupno 36 m’ za laboratorijsko ispitivanje nosivosti tla.

Nakon laboratorijskog ispitivanja izraditi će se Geotehnički elaborat s prikazom analize uzoraka tla, sistematiziranje i obrada dobivenih podataka te preporuka za optimalni način izvedbe temeljenja planirane zgrade u cilju postizanja stabilnosti  i uporabivosti građevine.  Očekuje se da će elaborat biti zgotovljen do kraja listopada ove godine, a rezultati istraživanja koristiti će se prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju 1. faze Doma.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.