Od izgradnje poslovne zone Pićan nije se odustalo

2Nabavka vozila za potrebe Općine Pićan, po cijeni od 14,6 tisuća eura, pokrenula je niz pitanja na 13. redovnoj sjednici, Općinskog vijeća, tijekom razmatranja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna u 2014. godini.

Prvo je oporbeni vijećnik Branko Ružić imao primjedbu, kako o namjeravanoj nabavci vozila nije donijeta odgovarajuća odluka. Rekao je da cijena po kojoj je vozilo kupljeno prelazi dozvoljenih 0,5 posto poreznih prihoda Proračuna Općine, i pitao „zbog čega Vijeće nije donijelo tu odluku ako se znalo da vozilo treba i da će se Proračun zadužiti za taj iznos?

– Vozilo je nabavljeno za potrebe Općine i komunalnog redara – pojasnio je načelnik Ivan Franković, da bi predsjednik Vijeća Silvan Juran, uputio vijećnika Ružića da ukoliko to smatra potrebnim zatraži objašnjenje nadležnih institucija.

Iz Izvješća o izvršenju Proračuna za proteklu godinu, vidljivo je da su ostvareni prihodi u iznosu od 11,6 milijuna ili 91 posto od planiranoga. Rashodi su iznosili 9,8 milijuna kuna ili 80 posto planiranog.

Vijećnicima je obrazloženo da će višak prihoda poslovanja u iznosu od 6,3 milijuna kuna, koji je Općina Pićan utvrdila po isteku 2014. biti namijenjen za namirenje manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 5,14 milijuna kuna.

Na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Općina će utrošiti 4,8 milijuna kuna i to najviše za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 1,26 milijuna, za proširenje i održavanje groblja utrošit će se 950 tisuća a za izgradnju mrtvačnice 850 tisuća kuna. Za izgradnju vodovoda planirano je 450 tisuća te na javnu rasvjetu 500 tisuća kuna.

Od izgradnje i uređenja poslovne zone Pićan nije se odustalo, te se tijekom ove godine, na potrebnu dokumentaciju planira utrošiti do 80 tisuća kuna.

glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.