Održana Koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina i Općina Pazinštine

Temeljem zakonske obveze da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području i preporuke Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin o provođenju pripremnih aktivnosti za ovogodišnju protupožarnu sezonu, 29. travnja 2016. godine u Velikoj vijećnica Grada Pazina održana je Koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Tinjan, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

Koordinaciji Stožera Grada Pazina i Općina Pazinštine, osim članova Stožera prisustvovali su i predstavnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin, Vatrogasne zajednice Istarske županije, JVP Pazin, Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Šumarije Pazin, Policijske postaje Pazin, Usluge d.o.o., Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Poslovne jedinice Pazin i HEP d.o.o., Elektroistre Pula – pogon Pazin.

Na Koordinaciji Stožera prihvaćeni su Planovi rada svih Stožera u pripremi protupožarne sezone 2016. godine prema zadacima i rokovima iz Prijedloga programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, a sve u cilju osiguravanja potpune spremnosti svih pravnih subjekata koji izvršavaju zadaće iz Programa.

Usvojeni su Prijedlozi planova operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina i Općina, koje donose gradonačelnik Grada Pazina i načelnici Općina za svoje područje.

Temeljem Izvješća JVP Pazin o intervencijama i broju požara u 2015. godini, članovi Stožera analizirali su prošlogodišnju požarnu sezonu, te su usvojili predložene akte PVZ Pazin: Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih subjekata zaštite od požara na području djelovanja PVZ Pazin, Odluku o uspostavi odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara, te Financijski plan za provođenje zadaća protupožarne sezone 2016. godine.

Predstavnici pravnih osoba u sustavu civilne zaštite koji su pozvani na Koordinaciju, ukratko su izvijestili o aktivnostima koje provode u pripremi za ovogodišnu protupožarnu sezonu.

Zaključak je Koordinacije Stožera da su sve operativne snage i drugi subjekti spremni za provođenje aktivnosti na izvršavanju svojih zadaća u pripremi ovogodišne protupožarne i turističke sezone.

pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.