Održana prva sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina

Dana 29. studenog održana je prva sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina. Temeljem Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke, Gradonačelnik Grada Pazina donio je Rješenja o imenovanju članova Vijeća u čiji je sastav imenovano 16 predstavnika različitih tijela vlasti, javnih službi i civilnog sektora čiji mandat traje četiri godine. Vijeće je osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta u Gradu Pazinu, sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

U Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina imenovani su predstavnici Izvršne vlasti Grada Pazina, Gradskog vijeća Grada Pazina, Policijske postaje Pazin, Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Općinskog suda u Puli-Poli, Stalne službe u Pazinu, Prekršajnog suda u Puli-Poli, Stalne službe u Pazinu, Centra za socijalnu skrb Pazin, Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Istarskih domova zdravlja, Ispostava Pazin, Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, Pazinskog kolegija – Klasične gimnazije Pazin te Društva „Naša djeca“ Pazin.

Predsjednik Vijeća je Gradonačelnik Renato Krulčić, dok je njegov zamjenik Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin.

Gradonačelnik Renato Krulčić je istaknuo važnost provođenja preventivnih programa koji će ojačati osjećaj sigurnosti i ugodnog življenja svih građana na području našeg grada. Ujedno je pozvao sve članove Vijeća na zajedničku suradnju i djelovanje.

Na sjednici je pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Nevija Srdoč, održala prezentaciju u kojoj je članove Vijeća upoznala sa ciljevima Vijeća koji su u skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. godine te njegovim zadaćama. Najbitnije zadaće biti će: utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije kroz zajedničko planiranje i djelovanje, vodstvo i podrška nositeljima prevencije na lokalnoj razini, koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana i dr.

Načelnik Policijske postaje Pazin, Valter Opašić, u svojoj je prezentaciji iznio ključne podatke o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u proteklih pet godina usporedivši ih s podacima na nivou cijele Policijske postaje Pazin. Iako je na području Grada Pazina stanje sigurnosti po svim pokazateljima stabilno, Opašić je naveo da još uvijek ima prostora za poduzimanje preventivnih aktivnosti kako bi se stanje još više poboljšalo, što će između ostalog biti i uloga ovog Vijeća.

Sljedeća sjednica očekuje se u siječnju 2017. godine kada će članovi Vijeća raspravljati o aktivnostima koje provode u okviru svojih institucija te će zajedno definirati program i aktivnosti kojima će se Vijeće baviti u 2017. godini.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.