Osiguranje prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – obavijest roditeljima

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u drugom polugodištu

Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do zaključno 28. veljače 2018.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u TAJNIŠTVO OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA najkasnije do 26. ožujka 2018. godine.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  1. dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;
  2. prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 1. 1. 2017. do 28. 2. 2018.;
  3. obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2017./2018.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Prilog 3 na dnu)

2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2017. do 28. 2. 2018. (godišnja potvrda za 2017. i dvije mjesečne potvrde za siječanj i veljaču

3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Prilog 4 na dnu)

Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2018., odnosno siječanj – ožujak 2018.)

ZHZD_prehrana_2017-2018_UDFS_prilog 3_potvrda OS_20180312.doc
ZHZD_prehrana_2017-2018_UDFS_prilog 4_izjava roditelja_ispravak_20180313.doc

© iPazin.net portal 2001. - 2024.