Osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Pazin i Grada Pazina, 26. listopada 2017. godine provedeno je  osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite Grada Pazina, te Stožera civilne zaštite Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi, Tinjan i Lanišće.

Osposobljavanje se provodi temeljem odredbi Zakona o civilnoj zaštiti (“Narodne novine” broj 82/15.), prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite. Cilj izobrazbe je osposobiti članove stožera CZ za učinkovito upravljanje kriznim događajima na razini lokalne samouprave.

U teorijskom dijelu izobrazbe predavači iz DUZS i Grada Pazina obradili su teme koje se odnose na: organizaciju sustava civilne zaštite, obveze i zadaće čelnika JLP(R)S u velikim nesrećama i katastrofama, stožerno upravljanje u kriznim događajima, odnose s javnošću i psihološke aspekte ponašanja u velikim nesrećama i katastrofama.

Nakon teorijskog dijela izobrazbe obrađena je studija slučaja jedne nesreće i simulacijska vježba u kojoj su sudjelovali svi polaznici osposobljavanja, provodeći svoje zadatke u procesu stožernog djelovanja.

Na samom kraju osposobljavanja svi članovi stožera sudjelovali su u evaluaciji i završnoj raspravi, te izrazili svoje zadovoljstvo kvalitetom i korisnošću provedene edukacije.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.