Pazin, grad s 1,5 milijuna kuna nerealiziranih idejnih rješenja i projekata

Duži niz godina u Pazinu se planira izgradnja nekoliko većih i važnijih objekata. Idejni projekti i planovi investicija u većini slučajeva odavno su izrađeni, no dobiva se dojam da je to često i jedini korak koji je učinjen u realizaciji projekata.

Više na www.istarski.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.