Pazin izabran kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj

logo_pazin-proracun“Praksa participativnog odlučivanja u Hrvatskoj još je uvijek rijetka. Vi ste među malobrojnima koji shvaćaju nužnost i šire društvene vrijednosti odlučivanja na temelju konzultacija s građanima poput povećanja kvalitete samih odluka i podrške njihovoj provedbi, doprinosu boljoj informiranosti građana, jačanju povjerenja u tijela javne uprave ali i socijalnog kapitala u zajednici” stoji u poruci Zelene Istre koja je u rujnu objavila poziv za kandidiranje primjera dobre prakse uključivanja građana u odlučivanje, a na kojemu je Grad Pazin sa projektom “Pazi(n) proračun!” ocijenjen kao najbolji primjer u Hrvatskoj.

Priopćenje Zelene Istre donosimo u cijelosti:

Zelena Istra je s partnerima na projektu «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» u rujnu objavila poziv za kandidiranje primjera dobre prakse uključivanja građana u odlučivanje. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj su rijetki pa njihovo identificiranje i promocija mogu stimulirati i druge za veće napore u uključivanje građana u procese odlučivanja. Poziv za prijavu dobrih primjera upućen je početkom rujna svim jedinicama lokalne i regionalne uprave u Hrvatskoj putem mailing liste Državne škole za javnu upravu ali i drugim kanalima. Razina odlučivanja koja se mogla prijaviti bila je lokalna, regionalna ili nacionalna, a predmet odlučivanja propis, strategija, plan, postupak procjene utjecaja na okoliš, odlučivanje o nekoj komunalnoj akciji i drugo.

Na poziv se javilo 9 organizacija, institucija i tijela javne uprave: Ministarstvo uprave (sudjelovanje javosti u donošenju Zakona o udrugama), Krapinsko-zagorska županija (sudjelovanje javnosti u donošenju općeg akta – Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Karpinsko-zagorske županije), Grad Rijeka s dvije prijave (sudjelovanje javnosti u odlučivanju o namjeni područja Mlaka u sklopu postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i sudjelovanje javnosti u odlučivanju o komunalnoj akciji uređenja parkova za šetnju kućnih ljubimaca, pronalaženja lokacije istrčavališta za pse i uređenja groblja za kućne ljubimce), Grad Pazin (uključivanje građana u donošenje proračuna Grada Pazina za 2015.), Grad Pleternica (sudjelovanje javnosti u izradi Strategije razvoja Grada Pleternice 2014.-2020.) i Grad Kraljevica (sudjelovanje građana u postupku utvrđivanja prioriteta društvenog razvoja u Gradu), Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (uključivanje građana u odlučivanje o poboljšanju energetske učinkovitosti radi izrade akcijskog plana energetske učinkovitosti za kućanstva za period 2014.-2016.), Javna ustanova Park prirode Telašćica (sudjelovanje javnosti u izradi Plana upravljanja Parkom prirode Telašćica za 2012.-2022.)

Ocjenjivala se relevantnost odluke koja se donosila, kvaliteta informiranja javnosti, obuhvaćenost populacije na koju se odlučivanje odnosilo, vrijeme uključivanja javnosti u postupak odlučivanja, vrijeme na raspolaganju za sudjelovanje, razina uključivanja prijedloga javnosti u konačnu odluku, način informiranja javnosti o tijeku i rezultatima savjetovanja te sudjelovanje javnosti u nadzoru i evaluaciji provedbe usvojenih odluka. Prispjele prijave ocjenjivao je projektni tim kojeg su činili predstavnici Zelene Istre, Zelene akcije, Eko Pana i ZEO Nobilisa.

Najviše bodova dodijeljeno je Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. godinu – 103.
Drugo mjesto zauzelo je Ministarstvo uprave za uključivanje javnosti u izradu Zakona o udrugama s prikupljenih 86 bodova, treće Društvo za oblikovanje održivog razvoja za uključivanje građana u odlučivanje o poboljšanju energetske učinkovitosti radi izrade akcijskog plana energetske učinkovitosti za kućanstva za period 2014.-2016. s 83 boda. Čestitamo Gradu Pazinu i partnerima na vrlo uspješnoj participativnoj izradi gradskog proračuna! Čestitamo i ostalim sudionicima ovog natjecanja zbog shvaćanja nužnosti i širih društvenih vrijednosti odlučivanja na temelju konzultacija s građanima: povećanja kvalitete samih odluka i podrške njihovoj provedbi, doprinosa boljoj informiranosti građana, jačanja povjerenja u tijela javne uprave ali i socijalnog kapitala u zajednici.

Grad Pazin izdvojio se zbog pristupa informiranju javnosti, obuhvaćenosti populacije i naporima da se u odlučivanje uključi što veći broj građana te zbog dugog vremena trajanja javne rasprave. Ciljevi sudjelovanja bili su jasno izloženi, asimilacija prijedloga javnosti u konačnu odluku u dijelu izrade proračuna za male komunalne akcije bila je 100%-tna. Zakonski su minimun daleko nadmašili u načinu obavještavanja javnosti o tijeku javne rasprave, a za praćenje provedbe izglasanih malih komunalnih akcija formirat će se Građanski odbor. Sudjelovanje građana u izradi proračuna JLiRS na samim je začecima u Hrvatskoj te je time pionirski primjer Grada Pazina i značajniji. Vrlo često su napori JLiRS za uključivanjem građana u odlučivanje samo simbolični, no Grad Pazin je dokazao da se može i drugačije te da rezultati ovise o iskrenosti u postavljanju ciljeva sudjelovanja javnosti, dobrom informiranju i predanosti u organizaciji smislenog sudjelovanja građana. Vještina u vođenju participativnih procesa pri tome je ključna. Vjerujemo da je jedan od razloga uspješno vođenog procesa participativne izrade budžeta i sudjelovanje GONG-a u provedbi projekta, organizacije civilnog društva s velikim iskustvom i znanjem na tom polju. Osim GONG-a, partner na projektu je Društvo Naša djeca Pazin, a suradnici Institut za javne financije i Udruga gradova.

I kod drugih prijavljenih primjera važnu su ulogu u iniciranju i organiziranju sudjelovanja građana imale udruge te je jasno da je oslanjanje na njihovu motivaciju i vještine od presudne važnosti za pokretanje tih procesa, naročito na lokalnoj razini.

Natjecanje je organizirano u okviru projekta “Dijalogom s civlnim društvom do boljeg okoliša” kojeg vodi Zelena Istra u suradnji s partnerskim organizacijama Zelena akcija, Pan i ZEO Nobilis, te suradnicima na projektu – Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu. Za više informacija o projektu posjetite mrežnu stranica projekta http://aarhus.zelena-istra.hr/

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.