Pazin mijenja GUP i DPU Centar

Pazinsko je poglavarstvo pokrenulo postupak izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Pazina te Detaljnog plana uređenja Centar. Za oba prostornoplanska dokumenta izrađuju se »ciljane izmjene«, vezane uz konkretne potrebe odnosno ograničenja za aktualne investicije i izgradnje.

Tako se u GUP-u predlažu svega dvije promjene. Prva se odnosni na ukidanje ranijeg ograničenja izgrađenosti gradskog područja na 40 posto, što je za centar grada premalo i prerestriktivno. No, ne uvodi se zamjenski veći postotak, već obveza da se konkretni postotak izgrađenosti za manji prostorni obuhvat regulira u detaljnim planovima uređenja. Druga predložena izmjena trebala bi ukinuti zabranu ikakve izgradnje u koridorima prometnica, bez obzira na njihov rang. Naime, ako bi se ti koridori poštivali, onda u industrijskoj zoni Ciburi na nekim parcelama gradnja uopće ne bi bila moguća; ali isto tako ni u samom centru grada, primjerice u Ulici M. B. Rašana gdje koridor prometnice prolazi kroz postojeće zgrade. Na tim zgradama ne bi bila moguća ikakva intervencija.
U DPU Centar također se unose manje izmjene: ucrtava se buduća nova zgrada Istarske županije (koja će nastati adaptacijom zgrade u kojoj se sada nalaze Glazbena škola, kinodvorana i dvorana Mirna) s podzemnim garažama, kružni tok na ulazu u centar grada kod bivšeg »socijalnog«, neke manje izmjene u kompleksu Trga slobode i Parka istarskih velikana i omogućavanje podizanja još jedne etaže na bivšoj upravnoj zgradi Usluge kod gradske tržnice.

Javna rasprava za oba dokumenta bit će otvorena od 16. lipnja do 1. srpnja, a planovi će biti izloženi u Spomen domu. Javno izlaganje je zakazano za 19. lipnja, i to u 18 sati za GUP Pazina te u 18.30 za DPU Centar.

Davor Šišović
Glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.