Pazin: Osnovati povjerenstvo za regulaciju Pazinčice

2Predstavljanje projekta regulacije korita Pazinčice izazvalo je veliki interes građana koji su izrazili neslaganje s dosadašnjim radovima Hrvatskih voda na Potoku te planovima.

Slično kao nedavno u Puli vezano za područje Muzila, samo što se umjesto odlaskom nakon sadržajne dvosatne britke rasprave s čak 20-ak govornika prezentacija okončala nadom da će investitori iz Hrvatskih voda poštovati želje i potrebe stanovništva, kao i ekološku održivost pazinskog prirodnog bisera.

Zaključak javne rasprave je da će Grad Pazin preuzeti ulogu posrednika između javnosti i Hrvatskih voda, državne ustanove koja upravlja vodnim resursima, kazao je gradski komunalni pročelnik Daniel Maurović koji je moderirao raspravu.

U tu će se svrhu osnovati gradsko povjerenstvo sastavljeno od stručnih i zainteresiranih građana, kao i predstavnika Hrvatskih voda koje bi trebalo donijeti smjernice uređenja Pazinčice od Pazinske jame do željezničkog mosta kod Zarečja svojevrsni Generalni plan uređenja Pazinskog potoka po kojem bi se kroz duži niz godina uređivao vodotok.

Gradska će uprava u skoro vrijeme raspisati poziv građanima na koji će se moći uputiti primjedbe i prijedloge vezano za regulaciju Potoka, koji će povjerenstvo kasnije uklopiti u plan

Raspravu je otvorio voditelj Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Mirna-Dragonja” sa sjedištem u Buzetu Aleksandar Kružić, iznenađen brojnošću publike, istaknuvši da javna rasprava po prvi organizirana s ciljem da se koliko je moguće zadovolje želje svih zainteresiranih.

U regulaciju se krenulo zbog poziva poljoprivrednika na tom području kojima je vodni val odnio zemlju s njiva, kao i erozije, kazao je Kružić dodavši da se na to nadovezala ideja o širom uređenju područja na način kako je to učinjeno u Buzetu.

Krenulo bi se s potezom od Tomažinova malina preko mosta sv. Jožefa do Rihterova malina uzvodno za što su već pripremljeni radni projekti koji uključuju oblaganje zemljane obale kamenim blokovima veličine 50-70 centimetara, geotekstilom i filterskim slojem.

Ideju da se riječno proširenje nizvodno od mosta sv. Jožefa uredi kao kupalište na kojem bi se korito obložilo kamenim škriljama, a u tu bi se svrhu zatvorila postojeća ustava predstavio je ovlašteni projektant iz buzetske Vodoprivrede d.o.o. Gianantonio Santin.

Predloženo je da se riječni rukavac nizvodno od Rihterova malina zatrpa te probije novi direktni pravac korita kako bi se dobilo dodatno poljoprivredno zemljište, na što su građani upozorili da će se time ubrzati kretanje vode što može samo pospješiti plavljenje.

– Svaka intervencija ima pozitivne i negativne strane, a ako ima iznad 50 posto pozitivnih, onda je dobro, rekao je Santin što u publici nije primljeno s oduševljenjem. Vodotok ne spada u zaštićeno područje Pazinske jame odgovorio je Kružić Zvonimiru Blaževiću, dok je Marina Ladavac Sertić konstatirala da čitav pojas od Jame do željezničkog mosta kod Zarečja spada u zaštićeno područje “Natura 2000” sa staništem zaštićenog puža (uskoušćani zvrčić) stoga svi zahvati moraju proći ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Kružić je odgovorio da će planove kada se usvoje dostaviti Naturi histrici (čiji nijedan predstavnik nije nazočio raspravi!) kao predstavniku Državnog zavoda za zaštitu prirode. Dragan Družeta zatražio je da se umjesto kamenih blokova za regulaciju koriste balvani, korijenje stabala, sadnja bilja, kao što je praksa u razvijenim europskim državama.

Cijeli tekst u tiskanom izdanju Glasa Istre (Ponedjeljak)

glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2023.