Pazi(n) proračun!: Održana završna javna rasprava

Jučer, 6. prosinca 2017. godine s početkom u 18.00 sati održana je završna javna rasprava u sklopu projekta Pazi(n) proračun! pred 20-ak zainteresiranih građana. Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Davor Sloković, nakon čega je uslijedila prezentacija konačnog prijedloga proračuna Grada Pazina za 2018. godinu koji će se naći pred Gradskim vijećem u II. čitanju kada bi trebao biti i usvojen.

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić uvodno je istaknuo način planiranja i donošenja proračuna za 2018. godinu te projekcija u skladu sa zakonskim obvezama. Naglasio je da proračun Grada Pazina objedinjava sve prihode i rashode proračunskih korisnika koji su uključeni od početka godine u sustav Gradske riznice. Konačan prijedlog proračuna Grada Pazina u koji su uključeni i amandmani predlagača te gradskih vijećnika planiran je na rashodovnoj strani na razini 83,5 mil. kn za 2018., dok je projekcija za 2019. u iznosu 109,6 mil. kn veća za oko 20 mil. kn zbog planiranja kreditnog zaduženja za izgradnju Doma za starije osobe. Projekcija za 2020. godinu iznosi 81,1 mil. kn. Prijedlog proračuna manji je u odnosu na  prethodne godine, budući da ne sadržava projekte koji su prijavljeni na natječaje u okvirnom iznosu od 24. mil. kn, a koji će se u proračun uključiti tek po odobrenom sufinanciranju iz EU fondova odnosno nadležnih Ministarstava RH. Kod planiranja proračuna vodilo se računa o pokriću prenesenog manjka iz prethodnih godina, stoga je kroz cijelo proračunsko razdoblje planirano za 1 mil. kn više prihoda u odnosu na rashode.

Uslijedila je prezentacija predstojnika Zorana Slokovića te pročelnika Maje Stranić Grah, Nevije Srdoč i Elvisa Klimana koji su svaki u svom dijelu pojasnili strukturu gradskog proračuna, u kojem je za polovinu rashoda (42,2 mil. kn) nadležan Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, zatim za 20-ak% Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun (18.7 mil. kn) kao i Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo (17,9 mil. kn) dok se ostatak od 4,6 mil kn odnosi na Ured Grada.

Pročelnica Maja Stranić Grah zatim je nastavila s predstavljanjem rezultata projekta Pazi(n) proračun! za čiju je provedbu tendencija Grada Pazina povećanje iznosa o kojem građani direktno odlučuju i to upravo na njihovu inicijativu, pa je tako najavila ideju da se u narednoj godini u projekt uključi 6 od 12 mjesnih odbora kojima bi se dalo na raspolaganje ukupno 600.000 kn, odnosno 100.000 kn po mjesnom odboru. Godinu nakon u projekt bi se uključilo preostalih 6 mjesnih odbora s istim iznosom. Za kraj pročelnica je ukratko predstavila zaprimljene amandmane, njih ukupno 7, od kojih su amandmani vijećnika gotovo u cijelosti prihvaćeni.

Uslijedila su pitanja i komentari okupljenih građana, među kojima je najveći interes izazvala planirana izgradnja Doma za starije osobe. Pročelnica Nevija Srdoč naglasila je da će se početkom iduće 2018. godine održati javna rasprava na tu temu te da su dobrodošli svi građani. Pojasnila je različite modele financiranja Domova za starije osobe, pa tako pojedini Domovi u Istarskoj županiji imaju tu privilegiju da se financiraju iz državnog proračuna dok su osnivači pojedinih Domova gradovi što ujedno uvelike utječe na cijenu smještaja starijih osoba. Cilj je Grada Pazina u ovom trenutku završetak ishođenja projektne dokumentacije te paralelno s time iznalaženje najpovoljnijeg modela financiranja tj. pregovaranje s nadležnim Ministarstvom o mogućnostima uključivanja Doma u Pazinu u „mrežu ustanova socijalne skrbi“.

Rasprava je zaključena u 20.00 sati.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2023.