Pazinska Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u sustavu e-Dnevnika

Edukacija za e-DnevnikPazinska Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, kao prva srednja škola u Istri, od ove školske godine, uključila se u sustav e-Dnevnika. Da bi se stvorili uvjeti za sustav e-Dnevnika trebalo je izvršiti niz predradnji. Škola je spojena optičkim kablom na CARNet mrežu stalnom vezom, cijela zgrada pokrivena je bežičnom mrežom (wireless), nabavljen je određeni broj iPad-a 2.

Nastavnici koji su uključeni u sustav e-Dnevnika prošli su edukaciju koju su vodili predstavnici Apple-a i CARNet-a. Ove školske godine sustav e-Dnevnika primjenjivat će se eksperimentalno u dva prva razreda.

www.gssjd.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.