PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

NASTAVNIK/CA ŠPANJOLSKOG JEZIKA
na određeno i nepuno radno vrijeme
4 sata nastave španjolskog jezika tjedno

NASTAVNIK/CA FRANCUSKOG JEZIKA
na određeno i nepuno radno vrijeme
2 sata nastave francuskog jezika tjedno

ODGAJATELJ/ICA
na određeno i puno radno vrijeme
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Natječaj je otvoren od 24. kolovoza do 1. rujna 2017. g., a objavljen je na HZZZ, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Pazinskog kolegija.

Uz prijavu priložiti:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku diplome
4. dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci).

Dokumente nije potrebno ovjeravati.

Prijave dostaviti na adresu:
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, Dobrilina 6, 52000 Pazin

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.