Pazinski kolegij: Natječaj za radno mjesto

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto
SPREMAČICA – na određeno i puno radno vrijeme
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17).
Natječaj je otvoren od 17. do 25. studenog 2017. g., a objavljen je na HZZZ, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Pazinskog kolegija.
Uz prijavu priložiti:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku svjedodžbe
4. dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Dokumente nije potrebno ovjeravati.
Prijave dostaviti na adresu:
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, Dobrilina 6, 52000 Pazin

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.