Početak izvođenja radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu

Danas ( 30.studeni 2018. godine) je u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 10,00 sati održano službeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu te potpisivanje ugovora o izvođenju nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu. Na službenom potpisivanju ugovora prisustvovali su Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Darvin Žufić, predsjednik uprave tvrtke izvođača radova Vladimir Gortan d.d. i Tomislav Hek predsjednik uprave tvrtke Učka konzalting d.o.o. koja će pružati uslugu nadzora nad izvođenjem radova.

Temeljem provedenog postupka javne nabave zaprimljene su dvije ponude, od čega je jedna ponuda odbijena kao neprihvatljiva, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, Grad Pazin kao Naručitelj izabrao najpovoljnijeg ponuditelja, tvrtku izvođača radova, Vladimir Gortan d.d. iz Pazina. Ukupna vrijednost sklopljenog ugovora za izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu iznosi 1.146.131,30 kuna + PDV (ukupno 1.432.664,13 kuna). Ukupni rok izvođenja radova prema Ugovoru iznosi 175 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a ukupan rok izvršenja ugovora (okončani obračun) iznosi 220 dana od dana uvođenja u posao.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave izabran je najpovoljniji ponuditelj usluge pružanja stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, tvrtka Učka Konzalting d.o.o. iz Pazina. Ukupna vrijednost sklopljenog ugovora za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu iznosi 48.500,00 kuna + PDV (ukupno 60.250,00 kuna).

Grad Pazin prijavio je krajem 2016. godine projekt rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“ koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ( Projekt KK.03.1.2.01.0031). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je početkom ožujka 2018. godine; ukupna vrijednost projekta iznosi 2.901.381,39 kn, dok ukupni prihvatljivi troškovi iznose 2.773.936,49 kn. Intenzitet potpore iznosi 98,4194%, odnosno Grad će za navedenu namjenu primiti bespovratna sredstva u iznosu od 2.730.093,31 kn.

Kroz projekt Poduzetnički inkubator u Pazinu, rekonstruirati će se i adaptirati nekorišteni

poslovni prostor u Pazinu u ulici Prolaz Jože Šurana 3, te omogućiti budućim korisnicima – poduzetnicima početnicima, pet potpuno uređenih i opremljenih poslovnih prostora za početak poduzetničke djelatnosti, multimedijski prostor za održavanje radionica i sastanaka te ured voditelja inkubatora. Kreirati će se proizvodi i usluge koje koriste poduzetnici početnici u razvoju svog poslovanja, sa svrhom privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP sektoru. Odgovor je to na realne potrebe lokalnog gospodarstva i poduzetništva koje su uvjetovane globalnim gospodarskim i tržišnim kretanjima, ali i stanjem lokalnog gospodarstva i poduzetničke klime.

Svrha projekta je uspostaviti poslovno-potpornu infrastrukturu Poduzetničkog inkubatora u

Pazinu s povezanim uslugama za poduzetnike-početnike. U okviru inkubatora kao poduzetničke infrastrukture, korisnicima će na raspolaganje biti stavljena opća i specijalizirana infrastruktura, oprema i povezane usluge potrebne poduzećima u njihovim početnim koracima u učvršćivanju poslovanja i osiguranja dostatnih kapaciteta za nastavak poslovanja na otvorenome tržištu s razvijenom konkurencijom iz zemlje i inozemstva. Kapaciteti inkubatora odgovarat će na potrebe poduzetnika-početnika, odnosno na zahtjeve koji se pred njih postavljaju u segmentima poslovanja, razvoja ljudskih resursa, poslovnog upravljanja, iznalaženja financijskih sredstava za daljnja ulaganja, umrežavanje i razmjenu ideja sa ostalim poduzetnicima ali i širim spektrom dionika iz ostalih područja, naročito u početnom razdoblju poslovanja.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.