Poglavarstvo Grada o proračunu i kulturnim temama

Pazin - zgrada općineVeći dio dnevnog reda 98. sjednice Pazinskog gradskog poglavarstva bio je posvećen radu kulturnih ustanova u Gradu Pazinu. Sjednici je predsjedao gradonačelnik Neven Rimanić. Uz njega prisustvovali su joj i Ferdinand Tončinić i Krešimir Marečić, dok su svoja pismena očitovanja dostavili odsutni Renato Krulčić i Dragutin Bravar.

Gradska knjižnica Pazin i Muzej Grada Pazina bi od 01. siječnja 2008. trebali početi djelovati kao samostalne ustanove. Sva potrebna dokumentacija proslijeđena je nadležnim institucijama te se očekuje da ove dvije nove kulturne ustanove do kraja godine dobiju rješenje Trgovačkog suda.
Privremeni ravnatelji Knjižnice odnosno Muzeja, Iva Ciceran i Denis Visintin podnijeli su Poglavarstvu programe rada i financijske planove za 2008. godinu.
Procijenjeno je da će za samostalno funkcioniranje Knjižnice u slijedećoj godini biti potrebno 857.800 kuna, od čega bi Grad trebao izdvojiti blizu 700.000, dok bi se ostatak dobio iz Državnog proračuna (60.000 kn za nabavu knjiga), iz Županijskog samo 5.000 kn. Temeljem postojećih ugovora od općina Pazinštine očekuje se 35.000 kn, iako je istaknuto kako se te ugovorne obaveze ne poštuju u cijelosti. Od vlastitih prihoda Knjižnice uprihodovat će se oko 60.000 kn.
Financijski plan Muzeja za iduću godinu iznosi ukupno 990.800 kuna. Od Grada očekuju dobiti 759.500 kuna, a vlastite prihode procjenjuju na oko 100.000 kuna, dok ostatak otpada na dotacije iz državnog, županijskog i općinskih proračuna te donacije.

Poglavarstvo je donijelo odluku o raspisivanju javnih natječaja za izbor ravnatelja Gradske knižnice i ravnatelja Muzeja te imenovalo komisije koje će ih provesti.

S programom rada i financijskim planom Pučkog otvorenog učilišta za 2008. godinu Poglavarstvo su upoznale ravnateljica POU-a Sonja Matijašić i voditeljica računovodstva Vlasta Pernić. Nakon izdvajanja Knjižnice i Muzeja Učilište će djelovati kroz dvije podružnice, Spomen dom i Glazbenu školu.
Ukoliko se uspiju namaknuti potrebna sredstva novoobnovljena velika dvorana Spomen doma opremit će se audio sustavom kako bi se programi u njoj mogli nesmetano odvijati. U glazbenoj školi planira se uvesti predškolski program za što je već dobivena suglasnost Ministarstva.
Financijski plan Učlišta težak je 3.778.980 kuna u čemu bi Grad trebao sudjelovati sa 823.000 kuna. Najveći dio sredstava očekuje se iz državnog proračuna-1.414.800 kuna, dok vlastite prihode procjenjuju na 1.142.000 kuna.

Slijedom brojnih upita zainteresiranih poduzetnika za korištenjem javne površine na Trgu Slobode na kojoj se donedavno nalazio kiosk „Hrvatske lutrije“ Poglavarstvo je raspisalo natječaj za davanje te površine na korištenje. Odlučeno je da će se prednost dati ponudama za obavljanje ugostiteljske djelatnosti čija će ponuda sadržavati prodaju prehrambenih artikala i bezalkoholnih pića.

Po drugi put se pred članovima Poglavarstva našao prijedlog proračuna Grada Pazina za 2008. godinu u koji su uvršteni gotovo svi pristigli amandmani gradskih vijećnika (Danila Vadanjela te kluba vijećnika HDZ-a).
Novi prijedlog proračuna u visini od 61.969.000 kuna pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Edi Ćus koji je istaknuo nekoliko dobrih pokazatelja na kojima se temelji ovako optimistično visoki proračun.
Bilježi se stalni trend povećanja prihoda od poreza na promet nekretninama, postoje saznanja o prijavi novih poslovnih subjekata pa će se povećati i sredstva komunalnog doprinosa i poreza na tvrtku. Računa se i na značajna sredstva iz županijskog proračuna za poslovne zone te povećanje prihoda od prodaje građevinskih objekata.
Sukladno višim prihodima povećana je i rashodovna strana proračuna.
„U proračunu je puno infrastrukturnih i građevinskih objekata“, rekao je Ćus i istaknuo neke od njih. Nastavljaju se pripremne radnje za izgradnju Školske sportske dvorane i Doma za starije i nemoćne osobe. Planira se i uređenje Trga Slobode, početak radova na Kući za pisce, značajna sredstva izdvojit će se i za asfaltiranje cesta, poslovne zone, održavanje crkava i gradnju kapelica.
Konačnu odluku o visini i raspodjeli Proračuna donijet će Gradsko vijeće.

Sa podosta negodovanja prihvaćen je izvještaj o raspodjeli sredstava za nadoknadu šteta prouzrokovanih ovoljetnom sušom. Naime, odlukom Vlade RH od 25. listopada, Gradu Pazinu je priznata šteta u visini od 3 milijuna kuna (prijavljeno je skoro 13 milijuna kuna štete) te dodijeljen 20-postotni dio tog iznosa, odnosno 609.000 kuna. 20. studenog Vlada mijenja kriterije i donosi, kako je komentirao gradonačelnik Rimanić, „predizbornu odluku“, po kojoj se Pazinu priznaje samo milijun kuna štete, a obeštećuje se 15% i dodjeljuje naknada od 150.198,15 kuna.
Na prijedlog Upravnog odjela oštećenim korisnicima kojima izračunata naknada iznosi manje od 100 kuna isplatit će se 100 kuna, a razlika će se podmiriti iz gradskog proračuna.

Dario Brajković
„Radio052“

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.