Ponovno se uspostavlja Trgovački sud u Pazinu za Istru

ids_2014Hrvatski je sabor danas donio konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova, kojim se na ranijem prijedlogu saborskih zastupnika IDS-a ponovno uspostavlja Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije. Konačnim prijedlogom zakona o područjima i sjedištima sudova, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, predlaže se i nova organizacija mreže trgovačkih sudova te je predviđeno smanjenje broja općinskih sudova sa 67 na 24, a prekršajnih sa 63 na 22.

O prijedlogu je provedena vrlo široka javna rasprava u kojoj su prihvaćene brojne primjedbe zainteresirane javnosti i zastupnika u Hrvatskome saboru, pa tako i saborskih zastupnika IDS-a, koji su svojevremeno podnijeli prijedlog zakona kojim se za sjedište i nadležnost trgovačkog suda za Istarsku županiju predlaže Trgovački sud u Pazinu, a ne kao što je to sada Trgovački sud u Rijeci sa Stalnom službom u Pazinu.

Naime, u postupku racionalizacije mreže sudova i pri utvrđivanju Nacrta Prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova, Ministarstvo pravosuđa rukovodilo se kriterijima za ukidanje i spajanje sudova, te dodatnim kriterijima. Prema utvrđenim kriterijima Trgovački sud u Pazinu bio je na četvrtom mjestu i ispunjavao je razloge za opstanak, no unatoč tome ukinut je. Saborski zastupnici IDS-a iznijeli su detaljne pokazatelje o broju predmeta po godinama, broju sudaca, broju registriranih pravnih subjekata (13.627), broju obrtnika (8.033), iz kojih je vidljivo da se Trgovački sud u Pazinu nije mogao naći u grupi sudova u kojima se osniva Stalna služba. Današnjim se zakonom i zahvaljujući angažmanom saborskih zastupnika IDS-a, sjedište i nadležnost trgovačkog suda za Istarsku županiju vraća se u Pazin.

regionalexpress.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2021.